eBGDAE1Intro=9502221333344202221333330222133334022213333502221333362202202203313313317Verse IXXXXXXXXXXXXXXXXXX8XXXXXXXXXXXXXXXXXX9XXXXXXXXXXXXXXXXXX10XXXXXXXXXXXXXXXXXX11XXXXXXXXX101089971255377513Pre-verse022213333140222133331502221333316022213333170222133331822022022033133133119Verse IIXXXXXXXXXXXXXXXXXX20XXXXXXXXXXXXXXXXXX21XXXXXXXXXXXXXXXXXX22XXXXXXXXXXXXXXXXXX23XXXXXXXXX101089972455377525Chorus012226012227012228012229Pre-solo022213333300222133333102221333332022213333330222133333422022022033133133135Bass SoloXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX36XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX37XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX38XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX39XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX40XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX41XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX42XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX43XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX44XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX45XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX46XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXlet ringlet ring47Guitar Solo12141514171415141214151214151715let ringlet ring4812141514171415141214151214151715let ringlet ring4912141514171415141214151214151715let ringlet ring5012141514171415141214151214151715let ringlet ring5112141514171415141214151214151715let ringlet ring5212141514171415141214151214151715let ringlet ring5312141514171415141214151214151715let ringlet ring541214151417141514121415121415171555Verse III0122056XXXXXXXXXXXXXXXXXX57XXXXXXXXXXXXXXXXXX58XXXXXXXXXXXXXXXXXX59XXXXXXXXX101089976055377561Chorus012262012263012264012265Outro02221333366022213333670222133336802221333369022213333700222133337102221333372022213333730222133337402221333375022213333760222133337702221333378022213333790222133338002221333381022213333820222133338302221333384022213333