eBGDAE1=1503345XXXX3454424445XXXX44536688XXXX68847788XXXX78853345XXXX34564445XXXX44576688XXXX68887788XXXX78893345XXXX345104445XXXX445116688XXXX688127788XXXX788133345XXXX345144445XXXX445156688XXXX688167788XXXX7881788910XXXX8910186667XXXX667193334XXXX334204445XXXX4452188910XXXX8910226667XXXX667233334XXXX334243x44454445664