1=120442345Main RiffShBDShShSShBDShShBDShSSh6ShBDShShSShBDShShBDShSSh7ShBDShShSShBDShShBDShSSh8ShBDShShSShBDShShBDShSSh9ShBDShShSShBDShShBDShSShBD10ShBDShShSShBDShShBDShSSh11ShBDShShSShBDShShBDShSShBD12ShBDShShSShBDShShBDShSSh13Assolo di bassoShBDShShSShBDShShBDShSSh14ShBDShShSShBDShShBDShSSh15ShBDShShSShBDShShBDShSSh16ShBDShShSShBDShShBDShSSh17ShBDShShSShBDShShBDShSShBD18ShBDShShSShBDShShBDShSShBD19ShBDShShSShBDShShBDShSSh20ShBDShShSShBDShShBDShBDSSh21ShBDShShSShBDShShBDShSSh22Main RiffShBDShShSShBDShShBDShSSh23ShBDShShSShBDShShBDShSShBD24ShBDShShSShBDShShBDShSSh25ShBDShShSShBDShShBDShSSh26ShBDShShSShBDShShBDShSSh27ShBDShShSShBDShShBDShSSh28ShBDShShSShBDShShBDShSSh29CC