Loke Nyberg - Flykten Fran Sverige Chords

 
         
         
         
         
         
X
3
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
1
8 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
1
X
3
4
1
5 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
10 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3

12 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
10 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X

10 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
3
2
4
3 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
         
         
         
         
         
2
1
3
4
3 fr
         
         
         
         
         
X
X
3
2
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
3
4
3
7 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1

10 fr
         
         
         
         
         
X
1
2
3
4
X
10 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1
12 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
         
         
         
         
         
2
3
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
X
2 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
2
4
3
4 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
2
1
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
3
3
1

9 fr
         
         
         
         
         
4
3
1
1
1
X
9 fr
         
         
         
         
         
3
2
1
1
1
4
12 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
2
1
1
4 fr
         
         
         
         
         
X
         
         
         
         
         
X
2
3
1
5 fr
         
         
         
         
         
1
3
4
1
1
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
X
1
1
1
8 fr
         
         
         
         
         
X
3
2
4
1
2 fr
         
         
         
         
         
X
1
4
4
4
7 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2

9 fr
         
         
         
         
         
X
4
3
1
2
X
12 fr
         
         
         
         
         
X
1
3
4
2
1
5 fr
         
         
         
         
         
X
No chord
    
Standard guitar tuning:
E
A
D
G
B
E
No capo
Som en Cklagosång ljöd sirFenens Ctjut, här kom det krFig vi hCade väntat Gpå Hela Cstaden tycktes plötsligt stanna Fupp och andas Cut den 5:e Fmaj år G20C32 Det har Ealdrig vart så tyst som denna Amförsommarnatt, jag minns Fstillheten Csom Gigår Som att vi Cfann varandra i Finsikten Catt denna Fstad var Ginte längre Cvår Jag såg Cjaktplanen flyga lFågt mot vår Chamn, sen kom det Fvärsta Cljud jag har Ghört Och min Cpappa lyfte upp mig i sFin famn och sa:F "Nu är varvet förstGört" Jag minns Enätter i skyddsrum med Amfladdrande ljus, jag mins Fmän och maskCiners Gvrål Jag minns Cgråtande kvinnor och Fraserade Chus och en Fstank av bensGin och Cstål Vår angrCipare var en militFär övermCakt, det blev en FeffektCiv invasiGon För att Cundvika en fullstFändig Cslakt skrev vi Fsnabbt på en kapitulatGion Från EStockholm i öster till AmGötet i väst, ja i varFenda Cstörre Gstad Ställde Csegraren till med en hejdFundrande Cfest och en gigFantisk militGärparCad Först Ctrodde vi allt skulle Fvara som Cförr, vi behFöll våran CstatsminGister Men Csnart började patrullerna Fgå dörr till Cdörr i Fjakten på terrorGister Vårt kvartEer stank kroniskt och Amkvävande bränt, varje Fnatt var det nåt Cnytt som Gbrann Varje Cdag fick vi höra om Fnågon vi Ckänt som FoförklGarligt försvCann Och jag Cvaknade en natt av ett Frasande Cdån, nu hade Fturen Ckommit till Goss Och min Cmamma skrek: "Vi måste hFärifrCån, vi kan inte Fgömma oss, vi kan inte Gslåss!" Och vi Esprang genom gränder och Ammörka kvarter, jag Fförsökte att Csvälja min Ggråt Genom Cparker och dungar och sen Flyftes jag Cner i en Fläckande GsegelbCåt Havet varC svart och evighetsstort, i Ffjärran Csåg jag GöteGborg Och då iCnsåg jag plötsligt vad Fvi hade Cgjort och jag Fgrät utav lättnad och Gsorg Det var en Esista bild av mitt AmfödelselandF som jag Cnågonsin Gsåg Men min Cmor och far tog mig i Fvarsin Chand, senF sa dom: "Kom Gihåg..." "Det ligger ett Chus hemma i Dalarna vid FLilla MojesjGön Där hör man Clärkans sång i alarna, där Fblommar ros och Grönn Och i Esjön ligger en Ameka som Fbyggdes av din Gno1far Där Fser man Glöjan CleGkaAm, dFär -G står huset kCvar" Jag hörde Chojtande hesa röster när vi Fsakta gick mGot land Jag såg Cen helt ny sol i öster och en bunt Fsedlar i pappas Ghand Och jag Elyftes i land av en Amrökande man som sa:F "Din far og Cjej er Gkjent" Sen byttCe en bilnyckel och penFgaCrna plats med varann och vi fick Ffalska Gpass och Cdokument Jag Chade vart vaken under Fhela vår Cflykt, längre än FnågonsCin förGut Men nu lCåg jag i baksätet Fstilla och Ctryggt, Fså somnade jag tGillslut Jag blev Evaggad till ro av vår Amböljande färd, sjöngs till Fsömns av en Cbrummande Gbil Och jag Cvaknade igen till en Ffrämmande Cvärld, vi hade Fsträckkört Gtvå hundra Cmil Men Cistället för skogar och Fböljande Cfält låg här Ftätpackat Coch uppå Grad CSkjul och baracker och Ftusentals Ctält som en Fsnabbt ihopslängd Gstad Det Evar som en bild ur en Amskrämmande dröm "Varför Fstannar vi häCr", frågade Gjag Och Cmammas röst var både Fsorgsen och Cöm när hon sa:F "Vi måste Gbo här ett Ctag" Det var en Cstad utav hunger, en Fstad av Cköld, jag var Fmager och Cilla Gklädd Det var en Cstad av våld, det var en Fstad av Cstöld, jag var Fnästan alltid Grädd Och vårt Enya hem hade Amväggar av tyg - ett litet Fskjul, det var Callt det Gvar Jag låg Cvaken om natten och Flyssna i Csmyg på Fvad mina Gföräldrar Csa En natt Chörde jag far sa: "Då Fär vi överCens, snart kommer Fkriget Cvara Gifatt Det går en Cbergsväg till landets Fsödra Cgräns och vi blir Fupphämtade i Gnatt" ESedan kom en miliAmtärpolis och han Fviskskrek: C"Skynda Gpå!" CMen sen såg han mig - och han verka frysa till is och sa:F "Jag har Gbara plats för Ctvå" Min Cmamma log, hon Fkrama mig Chårt, sen Fviskade hon Cnåt till min Gfar Och hon sa: "CÄlskling, jag har aldrig Fgjort nåt så Csvårt, men jag Fkommer stanna Gkvar" Jag Ebörjade darra, jag Amkvävde ett skrik och hon Fbad mig: "Min Ckära var Gtyst" Och Cfar stod förstenad och Fblek som ett Clik när han för Fsista Ggången blev Ckysst Hennes Cskepnad blev mindre ju Flängre vi Cfor, de vackra Fögonen, den Cmjuka Ghyn Att Cförlora en mor - att Fförlora en Cmor! - är att Fförlora solen i Gskyn I ett Ebagegeutrymme låg Amjag och min far, en Fgråtande Cpojke och Gman Nu Cvisste vi inte längre Fvar vi Cvar men vi Fviska till Gvarann: "Det ligger ett Chus hemma i Dalarna vid FLilla MojesjGön Där hör man Clärkans sång i alarna, där Fblommar ros och Grönn Och i Esjön ligger en Ameka som Fbyggdes av din Gno1far Där Fser man Glöjan CleGkaAm, dFär -G står huset kCvar" Jag Cvisste direkt att nånting var fel, när vi Fplötsligt bromsa Gin Och när Crösterna hördes blev jag alldeles stel, far Ftog min hand i Gsin Och Efastän jag inte Amfatta ett ord och fast jag FingentCing kunde Gse Kom Callt tillbaka ifrån Fkriget i Cnord, det här var Fmän från Gfiendens Carmé Och jag Cser än idag hur Fluckan slits Cupp, jag känner Fnattens Coändliga Gköld Jag ser hur Cfar flyger ut och gör sin Fväldiga Ckropp till en Flevande Gsköld Och jag Ekänner hur allting Amger vika, jag hör hur Fbilen Cstartar Gigen Och när jag Cäntligen slutade FskrikCa hör jag den Fändlösa GtystnadCen Jag Char ingen aning om hur Flänge vi Cfor, kanske en Fvecka Ckanske ett Går Jag låg Cstilla och drömde om Ffar och Cmor utan ett Ford och utan en Gtår Och Eresan nådde sitt Ammål till slut, jag blev Favsläppt Ci en liten Gby Och chaufCfören visa mig vad som var FösterCut, men nu Fvar jag Gtrött på att Cfly På ett Chöloft gjorde jag mig FförberCedd, jag skulle Faldrig Cvakna Gmer Men jag Cfrös inte längre, jag Fvar inte Crädd, när jag Flångsamt la mig Gner Då Ehörde jag plötsligt hur Amnågon kom in, försFiktigt Ctitta jag Gfram CFör första gången FnågonCsin, Fhörde jag Gordet: "CSalam" Jag Cbor än idag på den förlFovade Cgård, här vill jag Falltid Cstanna Gkvar Där jag för Csnart tjugo år sen blev Ftagen i Cvård av min Ffostermor och -Gfar Jag är en Ekritvit man i ett Amgyllene land och mitt Fskinn blir Cofta Gbränt Och mina Cvänner skojar med Fmig iblCand om min Faningen Gsvenska Caccent Min Cfru är en duva och ett Flejon i Cett, hon har en Fskönhet som Cen demGon Och hon är Ctusenfalt älskad sen Fdagen hon Cgett oss vår Funderbara Gson Han har sin Efaders hår, sin Ammors mörka hy, han Fska snart Cfylla Gfem Samma Cålder som jag då jag Ftvingades Cfly från det som Fen gång Gvarit mitt Chem Han Clåg i mitt knä, jag Fsmekte hans Chår, det var Fkväll, Chan var Gtrött Då sa han: "CPappa, det är nåt jag Finte förstCår -F hur kan mitt hår vara Grött EHur kan mina Amögon va blå, var kommer Fjag egCentligen ifrGån?" Jag tror Caldrig jag älskat honom Fmera än Cdå, så sade Fjag: "Min Gson..." "Det ligger ett Chus hemma i Dalarna vid FLilla MojesjGön Där hör man Clärkans sång i alarna, där Fblommar ros och Grönn Och i Esjön ligger en Ameka som Fbyggdes av din Gno1far Där Fser man Glöjan CleGkaAm, dFär -G Fdär G- står huset Ckvar"

C F C F G

C F C F G C


All Content on this page is the property of the copyright owner of the original composition.