1=12444234xHASxHABDxHASxHABDxHASxHABDoHASABDASABD5CC1CC2CC1BDCC2CC1xHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD6xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD7xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD8xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD9xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD10xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD11xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD12xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD13xHCC1CC2BDCC2CC1xHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD14xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD15xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD16xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD17xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD18xHBDxHxHASxHBDxHxHBDxHASxHBD19xHESBDCC1CC2SC