1=60442CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD3BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD4CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD5BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD6CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDSCLGESSCBD7BDLGESBDBDBDLGESBDoHLGESBDBDoHBDLGESESBDoHAS8xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD9xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD10xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD11xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD12xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD13xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD14xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD15CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD16BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD17CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD18BDLGESBDBDBDLGESBDoHLGESBDBDoHBDLGESESBDoHAS19xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD20xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD21xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD22xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD23CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD24BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD25CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD26BDLGESBDBDBDLGESBDoHLGESBDBDoHBDLGESESBDoHAS27CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD28BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD29CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD30BDLGESBDBDBDLGESBDoHLGESBDBDoHBDLGESESBDoHAS31xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD32xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD3334fHBDxHESASASAS24335xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD4436xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD3738fHBDxHESASASAS24339xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD4440xHBDxHESBDxHBDfHBDxHESxHBDxHESBDxHBDfHBDxHESoHBD41CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD42BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD43CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD44BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD45CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD46BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD47CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD48BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDESBDESBDtaLGESBD49CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD50BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD51CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD52BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD53CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD54BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD55CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD56BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD57CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD58BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD59CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD60BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD61CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD62BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD63CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD64BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD65CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD66BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD67CC1BDLGESBDBDBDLGESCC2BDLGESBDBDBDLGESBD68BDLGESBDBDBDLGESrbRCBDLGESBDBDBDtaLGESBD