eBGDAE1=93442Intro: Melodia Principal1412121412315141414144141212141251515141414126141212141271514141414P. M.81412121412915151414141210Puente IF#m442E00P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.11F#m442E002200022012F#m44213D77555C#m66444Bm44222C#m6644414Estrofa I15Desi-len-ciose a-po-de-ro16u-nanue-va a-ma-ne-ci-da.17Sese-co eldo-lorde u-naflor,18llo-D775ra unA775sau-Bm442ce.C#m664P. M.19Estrofa IITrasF#m22sus22pa-22sos22mue-2re2la22luz,22E0la0P. M.P. M.20vi-F#m22da es-22ta22de22re-E00ti-220ra-00da.220P. M.21SeF#m22pu-22drie-22ron2las2o-2las2del22mar,2222P. M.P. M.P. M.P. M.22he-D77555chi-C#m66444za-Bm44222das.C#m6644423Pre-EstribilloE-7res9el10due-9ño9de1024tu7so-9le-10dad.6En25tu os-7cu-9ri-7dad,6926e-66res7e-6ter-6no.92779101210928791092997109710301231EstribilloDe-A775deE220jallo-rar,32soyBm442li-F#m442tuber-tad.33SoyA775ten-E220lata-cion,34soyBm442li-D775cion...A775E220labre op-35No14soy12lo12que14ves,1236soy15to-14do al14re-14ves.1437Don-14de12ves12mal-14dad,12yo38ve-15o hu-15ma-14ni-14dad...1412P. M.P. M.P. M.39Puente IIF#m442E0040F#m442E002200022041F#m442P. M.P. M.P. M.P. M.42D77555C#m66444Bm44222C#m6644443Estrofa IIIDeti-nie-blassuco-ra-zon,44deva-garsu al-macan-sa-da.45Consusla-biostram-pasde a-mor,46em-D775bru-A775ja-Bm442das...C#m664P. M.47Estrofa IVEn susF#m22en-22tra-22ñas22bro-2ta u-2na22flor22E00P. M.P. M.48conF#m22o-22lor22a22des-E00pe-220di-00da.220P. M.49SeF#m22mar-22chi-22tan22sue-2ños2en22el,2222P. M.P. M.P. M.P. M.50pro-D77555fe-C#m66444ci-Bm44222as...C#m6644451Pre-EstribilloE-7res9el10hom-9bre9del1052dul-7ce9pe-10car653Es7el9mar-7ques,6de954la6mi-6ra-7da6tris-6te.95579101210956791095797109710581259EstribilloDe-A775deE220jallo-rar,60soyBm442li-F#m442tuber-tad.61SoyA775ten-E220lata-cion,62soyBm442li-D775cion...A775E220labre op-63No14soy12lo12que14ves,1264soy15to-14do al14re-14ves.1465Don-14de12ves12mal-14dad,12yo66ve-15o hu-15ma-14ni-14dad...1412P. M.67Puente IIIF#m22222222E00000000P. M.68D55555555C#m44444444P. M.69Bm22222222A5555555570Bm442C#m664F#m442E220F#m44271Breakdown: Cambio de Tonalidad72D775G553732032020020320742032020D775G55375Solo de Teclado2032020020320762032020D775G553772032020020320782032020D775G55379Armonia de Guitarras I1213121012131013121012131112111312108012131210121310131210121315148112131210121310131210121311121113121082121312101213101312101213151483Armonia de Violin y Flauta2032020020320842032020D775G553852202320202032008622023202020553387Solo de Guitarra: Regreso a Tonalidad Principal171614128810121410121415141217141215141214121014121012141233333333891012full121012901412141214121412101210111011911101111933333391Armonia de Guitarras II1012912910921210912912109931191099119411119951012912910961210912912109971191091012981499991091299Puente IV: Cambio de Ritmo91011999910912100910999991091210110910129121416102179999109121039101199991091210491099999109121051091012912141610617Don-de107Pre-Estribillona-D775mie-A775centusdos,a-108lliBm442el.A775mo-ra109Bm442A775110D775E'997EselP. M.P. M.111hom-D7755bre555sin55som-A7755bra,555per-55P. M.P. M.112pe-Bm4422tuo222des-22den...A7755555A-55P. M.P. M.113morBm4422bru-222jo22enA7755el555E-55P. M.P. M.114den...D775555555E'997777777115EstribilloDe-A775deE220jallo-rar,116soyBm442li-F#m442tuber-tad.117SoyA775ten-E220lata-cion,118soyBm442li-D775cion...A775E220labre op-119No14soy12lo12que14ves,12120soy15to-14do al14re-14ves.14121Don-14de12ves12mal-14dad,12yo122ve-15o hu-15ma-14ni-14dad...1412123OutroD775A775124F#m442E220125D775A775126Bm442C#m664141213111271199711964422012864759797129119131114121816161414121301614141213111311199711964422013264759742141213111331191311141218161614141213418161614141216141412131113511997119644220136647597971371191311141218161614141213816141391412
Shift pitch (R)