eBGDAE1=95442Intro A3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4EmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX789775XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX789776BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX777777XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX777778Intro BEmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX789779XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897710BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777711XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777712VerseEmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897713XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897714BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777715XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777716EmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897717XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897718BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777719XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777720EmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897721XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897722BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777723XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777724EmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897725XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897726BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777727XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777728Break 1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX29XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX30ChorusEmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898831DXXXXXX101012XXXXXX1010121010BmXXXXXX777XXXXXX7777732EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898833DXXXXXX101011XXXXXX1010111010EmXXXXXX121212XXXDXXXXXX101011XXX34EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898835DXXXXXX101012XXXXXX1010121010BmXXXXXX777XXXXXX7777736EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898837DXXXXXX101011XXXXXX1010111010XXXXXX101011XXXD#XXX111112111138Break 1Em121212XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX39XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX40VerseEmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897741XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897742BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777743XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777744EmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897745XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897746BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777747XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777748EmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897749XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897750BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777751XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777752EmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897753XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897754BmXXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777755XXXXXX777XXXXXX77777XXXXXX777XXXXXX7777756Break 2Em789789789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897757XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897758ChorusEmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898859DXXXXXX101012XXXXXX1010121010BmXXXXXX777XXXXXX7777760EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898861DXXXXXX101011XXXXXX1010111010EmXXXXXX121212XXXDXXXXXX101011XXX62EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898863DXXXXXX101012XXXXXX1010121010BmXXXXXX777XXXXXX7777764EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898865DXXXXXX101011XXXXXX1010111010XXXXXX101011XXXXXX101011101066Break 3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX67XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX68XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX69XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX70XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX71XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX72XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX73XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX74Pont 17576EmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897777XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX78977787980EmXXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX7897781XXXXXX789XXXXXX78977XXXXXX789XXXXXX789778283848586Pont 2EmXXXXXX789XXXXXX789787CXXXXXX889XXXXXX88988887DXXXXXX101012XXXXXX101012101010BmXXXXXX777XXXXXX77777788EmXXXXXX789XXXXXX789787CXXXXXX889XXXXXX88988889DXXXXXX101012XXXXXX101012101010BmXXXXXX777XXXXXX77777790EmXXXXXX789XXXXXX789787CXXXXXX889XXXXXX88988891DXXXXXX101012XXXXXX101012101010BmXXXXXX777XXXXXX77777792EmXXXXXX789XXXXXX789787CXXXXXX889XXXXXX88988893DXXXXXX101012XXXXXX101012101010BmXXXXXX777XXXXXX77777794ChorusEmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898895DXXXXXX101012XXXXXX1010121010BmXXXXXX777XXXXXX7777796EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898897DXXXXXX101011XXXXXX1010111010EmXXXXXX121212XXXDXXXXXX101011XXX98EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX8898899DXXXXXX101012XXXXXX1010121010BmXXXXXX777XXXXXX77777100EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX88988101DXXXXXX101011XXXXXX1010111010XXXXXX101011XXXXXX1010111010102ChorusEmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX88988103DXXXXXX101012XXXXXX1010121010BmXXXXXX777XXXXXX77777104EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX88988105DXXXXXX101011XXXXXX1010111010EmXXXXXX121212XXXDXXXXXX101011XXX106EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX88988107DXXXXXX101012XXXXXX1010121010BmXXXXXX777XXXXXX77777108EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX88988109DXXXXXX101011XXXXXX1010111010XXXXXX101011XXXXXX1010111010110FinEmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX88988111DXXXXXX101012XXXXXX1010121010BmXXXXXX777XXXXXX77777112EmXXXXXX789XXXXXX78977CXXXXXX889XXXXXX88988113DXXXXXX101011XXXXXX1010111010EmXXXXXX121212XXXDXXXXXX101011XXX