eBGDAD1Intro=118442=1183=1184=1185=118XXXX6=118XXXX53XXXXXXXX53XXXX7=118XXXX64XXXXXXXX64XXXX8=118XXXX53XXXXXXXX53XXXX9=119XXXX64XXXXXXXX64XXXX10Verse 1=119XXXX53XXXXXXXX53XXXX11=119XXXX64XXXXXXXX64XXXX12=120XXXX53XXXXXXXX53XXXX13=120XXXX64XXXXXXXX64XXXX14=120XXXX53XXXXXXXX53XXXX15=121XXXX64XXXXXXXX64XXXX16=121XXXX53XXXXXXXX53XXXX17=121XXXX64XXXXXXXX64XXXX18=122XXXX53XXXXXXXX53XXXX19=122XXXX64XXXXXXXX64XXXX20=122XXXX53XXXXXXXX53XXXX21=123XXXX64XXXXXXXX64XXXX22=123XXXX53XXXXXXXX53XXXX23=123XXXX64XXXXXXXX64XXXX24=124XXXX53XXXXXXXX53XXXX25=124XXXX64XXXXXXXX640026=1244455667700000027=12511110011110028=1254455667700000029=12511110011110030Pre-chorus 1=1261310131331=1261013131332=1260000000033=1260000000034=1261310131335=1261013131336=1260000000037=1260000000038=1261310131339=1261013131340=1260000000041=1260000000042=12610810810810810810843=12610810810810844=12610810810810810810845=12610810810810846Chorus 1=1343532222247=1341310000048=1343532222249=1341310000050=1343532222251=1341310000052=1343532222253=1341310000054=13455=13456=13457=13458=13459=13460=13410810810861=134108108108XXXX62Re-intro=118XXXX53XXXXXXXX53XXXX63=118XXXX64XXXXXXXX64XXXX64=118XXXX53XXXXXXXX53XXXX65=119XXXX64XXXXXXXX64XXXX66Verse 2=119XXXX53XXXXXXXX53XXXX67=119XXXX64XXXXXXXX64XXXX68=120XXXX53XXXXXXXX53XXXX69=120XXXX64XXXXXXXX64XXXX70=120XXXX53XXXXXXXX53XXXX71=121XXXX64XXXXXXXX64XXXX72=121XXXX53XXXXXXXX53XXXX73=121XXXX64XXXXXXXX64XXXX74=122XXXX53XXXXXXXX53XXXX75=122XXXX64XXXXXXXX64XXXX76=122XXXX53XXXXXXXX53XXXX77=123XXXX64XXXXXXXX64XXXX78=123XXXX53XXXXXXXX53XXXX79=123XXXX64XXXXXXXX64XXXX80=124XXXX53XXXXXXXX53XXXX81=124XXXX64XXXXXXXX64XXXX82=124XXXX53XXXXXXXX53XXXX83=125XXXX64XXXXXXXX64XXXX84=125XXXX53XXXXXXXX53XXXX85=125XXXX64XXXXXXXX64XXXX86Guitar Solo=1261310131387=1261013131388=1260000000089=1260000000090=1261310131391=1261013131392=1260000000093=1260000000094=1261310131395=1261013131396=1260000000097=1260000000098=12610810810810810810899=126108108108108100=126108108108108108108101=126108108108108102Chorus 2=13435322222103=13413100000104=13435322222105=13413100000106=13435322222107=13413100000108=13435322222109=13413100000110=134111=134112=134113=134114=134115=134116=134108108108117=134108108108118Outro=118775119=118553120=118775121=119553122=119775123=119553124=120775125=120553126=120775127=121553128=121775129=121553130=122775131=122553132=122775133=123553XXXXXX134=123775XXXXXX135=123553XXXXXX136=124775XXXXXX137=124553XXXXXX138=124775XXXXXX139=125553XXXXXX140=125775XXXXXX141=125553XXXXXX142=126775XXXXXX143=126553XXXXXX144=126775XXXXXX145=127553XXXXXX146=127775XXXXXX147=127553XXXXXX148=128775XXXXXX149=128553XXXXXX150=128775XXXXXX151=129553XXXXXX152=129775XXXXXX153=129553XXXXXX154=130775XXXXXX155=130553XXXXXX156=130775XXXXXX157=131553XXXXXX158=131775XXXXXX159=131553XXXXXX160=132775XXXXXX161=132553XXXXXX162=132331331331163=132331331331164=132331165=133166=118167=118168=112169=106170=106171=106172=106173