eBGDAE1Intro=147442345[INTRO]1Ko-0no1ko-86e1to-0do-1ke-10ta-8i-87yo1ma-0da1chi-8i-88sa-8na6u-5ta3da-5ke-5let ring9do3ha-0ji-110maru5yo-3kan311ga1su-3ru5ka-512131415161718192021Versera~122[VERSE]0Hi-1to-123ri1de1u-3zu-1ku-024ma-1ri5ko-625e5shi-3zu-1me-5na-126ga-5ra2o-3t-327o-3shi-1ta1na-1mi-32829da130wa0shi-1n-131ji-0ru0ko-1to0wa-132su-1re-5ka-633ke-5te-3ru1yo3to-134kid-1zu-8ka-135se-1te3ku-5re-6ta6no536ka-3mo1shi-3re-137Pre-chorus38na-3i5e-1ga-139i-1ta1mi-3ra-5404142i3wo043ha-1re-3ta544so-6ra5mi-3a-34546Chorusge-1te~0[CHORUS]1ko-847no1ko-0e1to-10do-8ku848no1ka-0na?1wa-8ta-849shi8wa6ko-5ko3ni550i-3ru0no151ko-5e3ga3ka-3re-352ru3ma-1de3u-5ta-55354u1ka-0ra1to-855do-1i-0te1ki-10mi8no856mu-1ne0ni1ma-8da857chi-8i-6sa-5na3u-5ta558da-3ke-0do159ki-5mi3no3na-360ma-1e3wo1sa-16162Verseke-1bu163yo~0[VERSE]1ko-164re1ka-1ra3no1ta-065i-1set-5su666na5mo-3no-1ga-5ta-167ri5ki-2za-3mu368a-3r-1u-1ba-1my36970te171ni0shi-1te172i-0ma0na-1ra0ka-173wa-1re-5ru674yo-5u3na1ki0ga175shi-8ta176n'1da3ne-5e6wa-6ta-577shi3wa-1aru-3ki-178Pre-chorus79ha-5ji-180me-1ta1tsu-1yo-3ku5818283na-3ri-084ta-1i3hi-585to-5ri6ja5na-3i38687Interlude888990919293949596979899Chorusn'1da-0ka-1ra8100[CHORUS]1ko-0no1ko-10e8ki-8101i-1tto0to-1do-8ku8102ko-8re6ka-5ra3no5wa-5103ta-3shi0mi-1104te-5te3ki-3mi3105no3ko-1e3ki-5ka-5106107se-1te0ho-1shi-8108i1ko-0no1sa-10ki8mo-8109shi-1ka-0shi-1ta-8ra8110tsu-8ma-6zu-5i-3chau5111ka-3mo0da-1112ke-5do3ki-3113i-3tto1wa-3ra-1tte1114ta-1115chi-1a-0ga-1ru8116[OUTRO]1mo-0u1i-10chi-8do8117ha-1shi-0ri-1da-8su8118yo8it-6su-5ka3a-5119no3shi-0ro-1120i5so-3ra3121wa-3ta-1shi3i-5ro5122ni1123so-1me-0ta-1i8124na1do-0ko1ma-10de8mo8125to-1n-0de1yu-8ku8yo8126bi-8i-10da-12ma12mi-5ta-8127i8ni6hi-5ka-6128ru8ko-6no5ha-6129130131Outro132133134135136137138Endne(X)139140141142143
Shift pitch (R)