1Intro=94442345CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)6xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BD(oH)SoH7CC2BDCC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)8xHBD(xH)(oH)SoHSSCC2BDSCC1BD9CC1BDCC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)10xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BD(oH)SoH11CC1BDCC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)12xHBD(xH)(oH)SoHHFTSBDHFTSBDHFTSBD13Verse 1CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)14xHBDBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BDoHSfH(xH)15CC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)16xHBDBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BDoHSfHSS17CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)18xHBDBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BDoHSfH(xH)19CC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)20xHBDBD(xH)xHS(xH)xHBD(oH)BDSBDSS21CC1BD(xH)BDoHSfHxHCC1BD(xH)BDoHSfHxH22CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDoHSfH23CC1BD(xH)BDoHSfHxHCC1BD(xH)BDoHSfHxH24CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDoHSfH25xHBD(xH)BDoHSSSSSSSSSSS26ChorusCC1BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC27CC2BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC28CC1BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC29CC2BDRCBDRCSRCCC2BDSSSLMTLMTLTLT30CC1BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC31CC2BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRCoH32CC1BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC33CC2BDRCBDRCSRCCC2BDSSSSSS34Post-ChorusCC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)35xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BD(oH)SoH36CC2BDCC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)37xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BDSBDSS38CC1BDCC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)39xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BD(oH)SoH40CC1BDCC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)41xHBD(xH)(oH)SoHHFTSBDHFTSBDHFTSBD42Verse 2CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)43xHBDBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BDoHSfH(xH)44CC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)45xHBDBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BDoHSfHSS46CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)47xHBDBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BDoHSfH(xH)48CC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)49xHBDBD(xH)xHS(xH)xHBD(oH)BDSBDSS50CC1BD(xH)BDoHSfHxHCC1BD(xH)BDoHSfHxH51CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDoHSfH52CC1BD(xH)BDoHSfHxHCC1BD(xH)BDoHSfHxH53CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDoHSfH54xHBD(xH)BDoHSSSSSSSSSSS55ChorusCC1BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC56CC2BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC57CC1BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC58CC2BDRCBDRCSRCCC2BDSSSLMTLMTLTLT59CC1BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC60CC2BDRCBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC61CC1BDRCBDBDBDRCSRCCC2BDRCBDRCSRC362CC2BDRCBDRCSRCSSSLMTLMTLMTLTLTLTHFTHFTHFT333363CC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)64xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BD(oH)SoH65CC2BDCC1BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)66xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BDSLMTLT67CC1BDCC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)68xHBD(xH)xHS(xH)xHBD(xH)BD(oH)SoH69CC1BDCC2BDoHSfHxHBD(xH)BDxHS(xH)70xHBD(xH)(oH)SoHBDBDHFTSBDHFTSBDHFTSBD71BridgeCC1BDCC1BD72CC1BDCC1BDHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFT73HFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFT74Guitar SolosCC1BDoHSBDoHBDoHSoHBDBDoHSBDoHBDoHS75oHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSCC2BD76BDoHSBDoHBDoHSoHBDBDoHSBDoHBDoHS77oHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSCC1BD78BDoHSBDoHBDoHSoHBDBDoHSBDoHBDoHS79oHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSCC2BD80BDoHSBDoHBDoHSoHBDBDoHSBDoHBDoHS81oHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSCC1BD82LMTLTLMTLTLMTLTSLTHFTLTHFTCC2BDLTHFTLTHFTLTHFTSHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFT83CC1BDBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSoHSSSCC1BD84LMTLTLMTLTLMTLTSLTHFTLTHFTCC2BDHMTHMTHMTSHMTLMTHMTLMTHMTLMTHMTLMT85CC1BDBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSoHSSSS86CC1BDoHSBDoHBDoHSoHBDBDoHSBDoHBDoHS87oHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSCC2BD88BDoHSBDoHBDoHSoHBDBDoHSBDoHBDoHS89oHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSCC1BD90BDoHSBDoHBDoHSoHBDBDoHSBDoHBDoHS91oHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSCC2BD92BDoHSBDoHBDoHSoHBDBDoHSBDoHBDoHS93oHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSCC1BD94LMTLTLMTLTLMTLTSLTHFTLTHFTCC2BDLTHFTLTHFTLTHFTSHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFT95CC1BDBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSoHSSSCC1BD96LMTLTLMTLTLMTLTSLTHFTLTHFTCC2BDHMTHMTHMTSHMTLMTHMTLMTHMTLMTHMTLMT97CC1BDBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSoHSSSCC1BD98LMTLTLMTLTLMTLTSLTHFTLTHFTCC2BDLTHFTLTHFTLTHFTSHFTLFTHFTLFTHFTLFTHFTLFT99CC1BDBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSoHSSSCC1BD100SSSSSSCC2BDLTLMTHMTHMTHMTSHMTLMTHMTLMTHMTLMTHMTLMT101CC1BDBDoHSBDoHBDoHSBDoHBDoHSoHBDSS102SSS103