eBGDAElet ring1=120442Intro03200333023XXX403200335424242424242XXXXXXXXXX42let ring6032XXX70320033800000032910Intro SoloXXX13151713151713151713151711141517141517141517141517141517141215171515171517171517181517181517131815171818fullXXX14Main Riff0320033150320031603200331703200318Dead Note InterludeXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX19XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX020XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX221XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX2203200332303200324Bass Interlude252627XXX2803200332930032003313203200333303200334XXXXXX220220220235XXXXXX220220220036XXXXXX22022022020203¼000373822039