eBGDAE1=116XXXXXX4432Intro 12203553422054426Intro 2220331220XXXXXX37331220XXXXXX38220331220XXXXXX39331220XXXXXXXXX310220331220XXXXXX311331220XXXXXX312220331220XXXXXX313331220XXXXXXXXX314220331220XXXXXX315331220XXXXXX316220331220XXXXXX31733124P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.18Intro 3=960000310031042003144P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.19200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.20200003100310420031P. M.P. M.P. M.2120000310031313131P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.23200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.24200003100310420031P. M.P. M.P. M.2520000310031313131P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2600003100310420031P. M.P. M.P. M.2720000310031XXXX313131313154P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.280000310031042003144P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.29Verse 12200022007600760030750075007400322P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.3100003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.322000031003104200313322000220076007600P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.347500750074003223500003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.36Pre-Chorus4423312206643700003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.384423312206643900003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.402000031003104200314120053537500535375P. M.P. M.P. M.P. M.420053530053647586430053537500535320P. M.P. M.44005353005364758645Chorus02204424655366477588624470220442444855366477588624490220553445044255366477588651022077552553664775886553664775886P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.5355366477588624540000310031042003144P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.55200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.56200003100310420031P. M.P. M.P. M.5720000310031XXXX313131313154P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.58Verse 2220002200760076004459750075007400322P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.6000003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.612000031003104200316222000220076007600P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.637500750074003226400003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.65Pre-Chorus4423312206646600003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.674423312206646800003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.692000031003104200317020053537500535375P. M.P. M.P. M.P. M.710053530053647586720053537500535320P. M.P. M.73005353005364758674Chorus02204427555366477588624760220442447755366477588624780220553447944255366477588680022077581553664775886553664775886P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.8255366477588624830000310031042003144P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.84200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.85200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.862000031003104200087=1924428844200P. M.89442903x442009166492664664P. M.9366494664664954429644200P. M.974429844200994424422410044244P. M.P. M.1014420010244210344200104664P. M.P. M.1056640010666410766400108775P. M.10977500110886111886XXXX112022034113022011402202411534116117241184411924P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.120Pre-solo00007570007544121700075700700P. M.P. M.P. M.P. M.12260007570007512370007577766P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1245000075700075125700075700700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.126600075700075127700075777666P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.128000075700075129700075700700P. M.P. M.P. M.P. M.13060007570007513170007577766P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1325000075700075133700075700700P. M.P. M.P. M.13460007570007513570007524P. M.P. M.136Solo33133133133133133122044137000000000700P. M.P. M.P. M.P. M.138600000000700139600000000700P. M.P. M.P. M.P. M.140606050601417758860000009970P. M.P. M.P. M.P. M.14244222222222422143322222222422P. M.P. M.P. M.P. M.14432222222242214522000000000700P. M.P. M.P. M.P. M.146600000000700147600000000700P. M.P. M.P. M.P. M.148606050601498860000009970P. M.P. M.P. M.P. M.15044222222222422151322222222422P. M.P. M.P. M.P. M.15232222222242215322000000000700P. M.P. M.P. M.P. M.154600000000700155600000000700P. M.P. M.P. M.P. M.15644222222222422157322222222422P. M.P. M.P. M.P. M.15832222222242215922000000000700P. M.P. M.P. M.P. M.160600000000700161600000000700P. M.P. M.16260453560163886000000700P. M.P. M.P. M.P. M.164600000000700165600000000700P. M.P. M.16660000000070016760453560P. M.P. M.P. M.P. M.16899711119222222016957007509700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1705707597000017157007509700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1725707597000017357007509700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1745707597000017557007509700P. M.P. M.176570759744244217744217844200179442P. M.P. M.P. M.P. M.1804420018199718299799718357007509700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1845707597000018557007509700P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.1865707597000018757007509700P. M.P. M.P. M.1885707597000018957075979979971900220P. M.P. M.1910220001920220193022000194442P. M.P. M.19544200196442442241974424419844200199442442331331200331331331P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.201=9600003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.202200003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.203200003100310420031P. M.P. M.P. M.20420000310031XXXX313131313154P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.205Verse 32200022007600760044206750075007400322P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.20700003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.20820000310031042003120922000220076007600P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.21075007500740032221100003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.212Pre-Chorus44233122066421300003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.21444233122066421500003100310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.21620000310031042003121720053537500535375P. M.P. M.P. M.P. M.21800535300536475862190053537500535320P. M.P. M.2200053530053647586221Chorus0220442222553664775886242230220442442245536647758862422502205534422644255366477588622702207752289979977757752295536647758862423099777544231553664775886553664775886P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.23255366477588624233Outro=1920000310044234310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.235200003100236310420031P. M.P. M.P. M.P. M.23720000310023831020031P. M.P. M.P. M.23920000310024031XXXXXXXXX31XXX31P. M.P. M.P. M.241XXX31003102024231020031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.243200003100244310420031P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.24520000310024631042003124720202020202020202482020202020204220P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2495700750970025057075970000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2515700750970025257075970000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.2535700750970025457075970000P. M.P. M.P. M.P. M.P. M.255570075097002565707597000P. M.P. M.P. M.P. M.257757007509700258757077599702599970