1=93SSSS442SSSSSSSS34BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC5BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH6BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC7BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH8BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHxHSLC9BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHLCSxH10BDSxHxHSBDxHSxHLCxHBDSxHSxHBDxHSLC11BDSxHxHSxHBDxHSLCBDSxHxHSxHBDxHLCS12BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC13BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH14BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC15BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH16BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHxHSLC17BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHLCSxH18BDSxHxHSBDxHSxHLCxHBDSxHSxHBDxHSLC19BDSxHxHSxHBDxHSLCBDSxHxHSxHBDxHLCS20BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC21BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH22BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC23BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH24BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHxHSLC25BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHLCSxH26BDSxHxHSBDxHSxHLCxHBDSxHSxHBDxHSLC27BDSxHxHSxHBDxHSLCBDSxHxHSxHBDxHLCS28BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHxHSLC29BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHLCSxH30BDSxHxHSBDxHSxHLCxHBDSxHSxHBDxHSLC31BDSxHxHSxHBDxHSLCBDSxHxHSxHBDxHLCS32BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC33BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH34BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC35BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH36BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC37BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH38BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC39BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH40BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC41BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH42BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC43BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH44BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHxHSLC45BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHLCSxH46BDSxHxHSBDxHSxHLCxHBDSxHSxHBDxHSLC47BDSxHxHSxHBDxHSLCBDSxHxHSxHBDxHLCS48BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHxHSLC49BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHLCSxH50BDSxHxHSBDxHSxHLCxHBDSxHSxHBDxHSLC51BDSxHxHSxHBDxHSLCBDSxHxHSxHBDxHLCS52BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC53BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH54BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC55BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH56BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHxHSLC57BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHLCSxH58BDSxHxHSBDxHSxHLCxHBDSxHSxHBDxHSLC59BDSxHxHSxHBDxHSLCBDSxHxHSxHBDxHLCS60BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHxHSLC61BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHLCSxH62BDSxHxHSBDxHSxHLCxHBDSxHSxHBDxHSLC63BDSxHxHSxHBDxHSLCBDSxHxHSxHBDxHLCS64BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHxHSLC65BDSxHxHSBDxHSxHLCBDSxHxHSBDxHLCSxH66BDSxHxHSBDxHSxHLCxHBDSxHSxHBDxHSLC67BDSxHxHSxHBDxHSLCBDSxHxHSxHBDxHLCS68BDSxHxHSHCBDxHSxHLCBDSxHxHSHCBDxHxHSLC69BDSxHxHSBDxHHCSxHLCBDSxHxHSBDxHHCLCSxH70BDSxHxHSHCBDxHSxHLCxHBDSxHSxHHCBDxHSLC71BDSxHxHSHCxHBDxHSLCBDSxHxHSHCxHBDxHLCS72BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC73BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH74BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC75BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH76BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC77BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH78BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC79BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH80BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC81BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH82BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC83BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH84BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC85BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxH86BDxHxHBDSxHxHBDBDxHxHBDSxHxHLC87BDxHxHBDSSxHxHBDBDSxHSSxHBDSxHBDxH88