eBGDAE1Verse=120XXXXXX442XXXXXXXXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX4XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX5XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX6XXXXXXXXXXXX78XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX91231012103103453111231012123103453131231012143103453151231012163103453173531819123120211231XXXXXXXXXXXXXXXXXX22XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX231231XXXXXXXXXXXXXXXXXX24XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX25123101226310345327123101228310345329123101230310345331123101232310345333333435123136371231XXXXXXXXXXXXXXXXXX38XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX394041123101242310345343123101244310345345123101246310345347123101248310345349Pre-chorus5353135010123515253Chorus555555554XXXXXX55555556XXXXXX57555558XXXXXX59555560616263Verse1231XXXXXXXXXXXXXXXXXX64XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX651231XXXXXXXXXXXXXXXXXX66XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX671231XXXXXXXXXXXXXXXXXX68XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX691231XXXXXXXXXXXXXXXXXX70XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX711231012723103453731231012743103453751231012763103453771231012783103453791231XXXXXXXXXXXXXXXXXX80XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX818283123184851231XXXXXXXXXXXXXXXXXX86XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX87123101288310345389123101290310345391123101292310345393123101294310345395123199996999911½971231XXXXXXXXXXXXXXXXXX98XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX000000991231012100310345310112310121023103453103Pre-chorus53531310410123105106107Chorus5555555108XXXXXX1095555110XXXXXX1115555112XXXXXX1135555114XXXXXX115XXXX333555351165535335117333355535118XX331195333555351205535335121333355535122=174123Outro12310121243103453125=18012310121263103453127=18412310121283103453129=19612310121303103453131=20012310121323103453133=20612310121343103453135=21212310121363103453137=22012310121383103453139=23012310121403103453141=23612310121423103453143=240123101214431034531451231012146=2003103453147=120314814955315015153531315210123153154Change tuning (R)