1Intro=137442345ASLTFT6RCBDoHASxHBDxHxHASxH7xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHBD8xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH9xHBDxHxHASxHxHBDBDBDCC1AS10xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH11xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH12xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH13xHBDxHBDxHBDCC1ASCC1ASASAS14Verse 1xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH15xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH16xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH17xHBDxHxHASxHxHBDBDBDCC1AS18xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH19xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASoH20BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH21xHBDxHxHASxHBDxHASASASASAS22Pre-ChorusRCBDRCRCASRCRCBDrbRCASrb23RCBDRCRCASRCRCBDrbRCASrb24RCBDRCRCASRCRCBDrbRCASrb25RCBDRCRCASRCBDRCRCBDASASASASAS26CC1BDRCASRCRCBDRCRCASRC27RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC28RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC29RCBDRCRCASRCBDRCRCBDASASASASAS30ChorusCC1BDRCASRCRCBDRCRCASRC31RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC32RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC33RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC34CC1BDRCASRCRCBDRCRCASRC35RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC36RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC37RCBDRCRCASoHBDASASASASASASASAS38xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH39xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASoH40BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH41xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH42xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH43xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASoH44BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH45xHBDxHxHASxHBDxHoHBDASASASASAS46xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH47xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASoH48BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH49xHBDxHxHASxHxHASMTBDxHLTBDCC1AS50InterludeRCBDoHASxHBDxHxHASxH51xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHBD52xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH53xHBDxHxHASxHxHBDBDBDCC1AS54xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH55xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH56xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH57xHBDxHBDxHBDCC1ASCC1ASASAS58Verse 2xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH59xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH60xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH61xHBDxHxHASxHxHBDBDBDCC1AS62xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH63xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASoH64BDxHxHASxHxHBDxHBDoHAS65InterludeCC1BDCC1BDCC1BDCC1BD66CC1BDCC1BDCC2ASBDLTLT67CC1BDCC1BDCC1BDCC1BD68CC1BDCC1BDASASASASCC1BDCC1BDSxSxSxSx69CC1BDCC1BDCC1BDCC1BD70CC1BDCC1BDCC2ASBDLTLT71CC1BDCC1BDCC1BDCC1BD7273ASASASBD74RCBDRCBDCC2ASCC2ASRCBDRCBDCC2ASRCBD75RCBDRCBDCC2ASCC2ASRCBDRCBDCC2ASRCBD76RCBDRCBDCC2ASCC2ASRCBDRCBDCC2ASRCBD77RCBDRCBDCC2ASCC2ASRCBDRCBDCC2ASASASAS78ChorusCC1BDRCASRCRCBDRCRCASRC79RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC80RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC81RCBDRCRCASRCBDRCRCBDASASASASAS82CC1BDRCASRCRCBDRCRCASRC83RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC84RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC85RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC86CC1BDRCASRCRCBDRCRCASRC87RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC88RCBDRCRCASRCRCBDRCRCASRC89RCBDRCRCASoHBDASASASASASASASAS90xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH91xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASoH92BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH93xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH94xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH95xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASoH96BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH97xHBDxHxHASxHBDxHoHBDASASASASAS98xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH99xHBDxHxHASxHxHBDxHBDxHASoH100BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH101BDxHxHASxHxHBDxHBDxHASxH102InterludeCC1CC13103CC1CC13104CC1CC13105CC1CC1ESES3106ESESESESESESESESESES107ESESESESESESESESESESESESESESESESESES108ESESESrbRCESESESESES109BDESESrbRCESESESESES110BDSSBDSSSSSSSSSSSSBDSS111BDSSBDSSBDSSSSSSSSSS112BDSSBDSSSSSSSSSSSSBDSS113BDSSBDSSBDSSSSSSSS114BDESESrbRCESESESESESES115BDESESrbRCESESESESESES116BDESESrbRCESESESESESES117BDESESrbRCMTLTFT118BridgeRCBDRCRCRCRCRCRCRC119RCRCRCRCRCRCRCRC120RCRCRCRCRCRCRCRC121RCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRCRC122RCRCRCRCRCRCRCRC123RCRCRCRCRCRCRCRC124RCRCLTRCLTRCLTRCLTRCLTRCLTRCBD125InterludeCC1BDCC1BDCC1BDCC1BD126CC1BDCC1BDCC2ASBDLTLT127CC1BDCC1BDCC1BDCC1BD128CC1BDCC1BDASASASASCC1BDCC1BDSxSxSxSx129CC1BDCC1BDCC1BDCC1BD130CC1BDCC1BDCC2ASBDLTLT131CC1BDCC1BDCC1BDCC1BD132oHBDoHBD133oHBDoHBDoHBDoHBDASBDBDBDAS134OutroRCBDoHASxHBDxHxHASxH135xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHBD136xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH137xHBDxHxHASxHxHBDoHLTLTLTLT138RCBDoHASxHBDxHxHASxH139xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHBD140xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH141xHBDxHoHASxHBDoHASBDoHASBD142RCBDoHASxHBDxHxHASxH143xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHBD144xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH145xHBDxHxHASxHxHBDBDBDCC1AS146RCBDoHASxHBDxHxHASxH147xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHBD148xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH149xHBDoHASoHASxHBDoHASBDoHASBD150Fade StartRCBDoHASxHBDxHxHASxH151xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxHBD152xHBDxHxHASxHxHBDxHxHASxH153xHBDxHxHASxHxHBDoHLTLTLTLT154155156157