1Intro=121xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH442xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH3xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH4xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH5Verse 1xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH6xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH7xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH8xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH9xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH10xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH11xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH12xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH13xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH14xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH15xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH16xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH17xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH18xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH19xHBD20LTLTxH21Chorus=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC22RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS23CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC24RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS25=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC26RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS27=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC28RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS29=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC30RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS31=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC32RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS33CCBDLFTLTLFTLTLFTLTLFTLTLFTLTLFTLT34CCBDSSSCCBDLTLTSLTLTS35Pre-Verse 2xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH36xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH37xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH38xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH39xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH40xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH41xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH42xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH43Verse 2xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH44xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH45xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH46xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH47xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH48xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH49xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH50xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH51xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH52xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH53xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH54xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH55xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH56xHBDxHxHSfHfHBDfHfHSfH57xHBD58LTLTxH59Chorus 2=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC60RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS61=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC62RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS63=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC64RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS65=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC66RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS67=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC68RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS69=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC70RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS71CCBDLFTLTLFTLTLFTLTLFTLTLFTLTLFTLT72CCBDSSSCCBDLTLTSLTLTS73Interlude - Part 1CCBDCCBDCCBD7475CCBDCCBDCCBD7677CCBDCCBDCCBDoHSoHBD78oHBDoHBDBDoHSBDoHBD79CCBDCCBDCCBDoHSoHBD80oHBDoHBDBDoHSBDoHBD81=120CCBDCCBDCCBDoHoHSoHoHoHBD82oHoHBDoHBDoHBDoHSoHBDoHoHBD83=120CCBDCCBDCCBDoHoHSoHoHoHBD84oHoHBDoHBDoHBDoHSoHBDoHoHBD85=120CCBDCCBDCCBDoHoHSoHoHoHBD86oHoHBDoHBDoHBDoHSoHBDoHoHBD87=120CCBDCCBDCCBDoHoHSoHoHoHBD88oHoHBDoHBDoHBDoHSoHBDoHSoHBD89SS90919293Interlude - Part 2HFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFT94HFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFT95HFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFTHFT96SHFTHFTHFTHFTHFTSHFTHFTHFTSSHFTHFT97CCBDCCBDCCBDCCBDCCSCCCCCCBD98CCCCBDCCBDCCBDCCSCCBDCCCCBD99CCBDCCBDCCBDCCCCSCCCCCCBD100CCCCBDCCBDCCBDCCSCCBDCCCCBD101CCBDCCBDCCBDCCSCCCCCCCCBD102CCCCBDCCBDCCBDSHFTHFTHFTBD103xHBD104LTLTxH105Chorus 3=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC106RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS107=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC108RCBDSRCBDBDRCSSSSSSSSLTLTHFTHFT109=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC110RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS111=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC112RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS113=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC114RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS115=120CCBDRCBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRC116RCBDSRCBDBDRCSRCRCBDSRCBDBDRCSRCS117CCBDLFTLTLFTLTLFTLTLFTLTLFTLTLFTLT118CCBDSSSCCBDLTLTSLTLTS119CCSBDCCSBDCCSBDCCSBDCCSBD