1=12044234567891011ASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD12BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDASBD13BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD14BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHoHESESASBDBD15cCBDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD16BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHoHESESASBDBD17cCBDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD18BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHoHESESESASBD19cCBDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD20BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDASBD21BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD22BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASESfHESBD23BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD24BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASASESASES25262728293031323334353637ASBDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD38BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDASBD39BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD40BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHoHESESASBDBD41cCBDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD42BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHoHESESASBDBD43cCBDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD44BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHoHESESESASBD45cCBDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD46BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDASBD47BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD48BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASESfHESBD49BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASfHBDBD50BDxHBDxHxHASxHBDBDxHBDxHxHASASESASES51BD525354=10055=78