1Intro=1404426434446454466474486494410641144126413SLMTSLMTSLMTRCRCRC4414RCRCRCRCRCRC6415SLMTSLMTSLMTRCRCRC4416RCRCRCRCRCRC6417Pre-VerseSCfHABDSCfHSSCfHBDSCfHS4418SCfHABDSCfHSSCfHBDSCfHS19SCfHABDSCfHSSCfHBDSCfHS20SCfHABDSCfHSSCfHBDCC2fHS21oHBDABDoHSoHBDABDoHS22oHBDABDoHSoHBDABDoHS23CC2ABDoHSCC1BDoHS24oHHMTSCC1LMTfHHMToHHTHT25ABDABDABDABDLMTLT26ABDABDABDABDLMTLT27Verse 1ABDABDABDABDLMTLT28ABDABDABDABDLMTLT29ABDABDABDABDLMTLT30ABDABDABDABDLMTLT31ABDABDABDABDLMTLT32ABDABDABDABDLMTLT33ABDABDABDABDLMTLT34ABDABDABDABDSCC1S35ABDABDABDABDLMTLT36ABDABDABDABDLMTLT37ABDABDABDABDLMTLT38ABDABDABDABDLMTLT39ABDABDABDABDLMTLT40ABDABDABDABDLMTLT41ABDABDABDABDLMTS42ABDLMTSABDABDSLMTLTLTHFT43Pre-VerseSCfHABDSCfHSSCfHBDSCfHS44SCfHABDSCfHSSCfHBDSCfHS45SCfHABDSCfHSSCfHBDSCfHS46SCfHABDSCfHSSCfHBDCC2fHS47oHBDABDoHSoHBDABDoHS48oHBDABDoHSoHBDABDoHS49CC2ABDoHSCC1BDoHS50oHHMTSCC1LMTfHHMToHHTHT51Verse 2ABDABDABDABDLMTLT52ABDABDABDABDLMTLT53ABDABDABDABDLMTLT54ABDABDABDABDLMTLT55ABDABDABDABDLMTLT56ABDABDABDABDLMTLT57ABDABDABDABDLMTLT58ABDABDABDABDSS59CC1ABDABDABDABDLMTLT60ABDABDABDABDLMTLT61ABDABDABDABDLMTLT62ABDABDABDABDLMTLT63ABDABDABDABDLMTLT64ABDABDABDABDLMTLT65ABDABDABDABDLMTS66ABDLMTSABDABDSLMTLTLTHFT67ChorusCC2ABDABDoHSABDoHABDoHS68oHABDABDoHSABDoHABDoHSABD69oHABDABDoHSABDoHABDoHSABD70oHABDABDoHSABDoHABDoHSABD71CC2ABDABDoHSABDoHABDoHS72oHABDABDoHSABDoHABDoHSABD73CC2ABDABDoHSABDoHABDoHSABD74oHABDABDoHSABDoHABDoHSCC1ABD75CC2ABDRCABDSABDrbABDRCABDSABD76rbABDRCABDSABDrbABDRCABDSABD77rbABDRCABDSABDrbABDRCABDSABD78rbABDRCABDSABDrbABDRCABDSABD79CC2ABDRCABDSABDrbABDRCABDSABD80rbABDRCABDSABDrbABDRCABDSABD81rbABDRCABDSABDrbABDRCABDSABD82rbABDRCABDSABDrbABDRCABDSABD83InterludeCC1BD84648544866487SLMTSLMTSLMTRCRCRC4488RCRCRCRCRCRC6489SLMTSLMTSLMTRCRCRC4490RCRCRCRCRCRC6491Verse 3449293949596979899CC1BD100101102103CC1BDBDBDBD104CC2BDBDBDBD105CC2BDBDBDBDBDBDBDBD106oHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBDoHSBDfHBDBD107Final Chorus SCABDSCSSCABDSCS108SCABDSCSSCABDSCS109SCABDSCSSCABDSCS110SCABDSCSSCABDABDSCS111CC2ABDSCSSCABDSCS112CC1ABDSCSSCABDSCS113CC1ABDSCSSCABDSCS114SCABDSCSSCoHABDABDfHABDABDSCoHSABDABDfHABDABD115CC1ABDrbRCSrbRCABDrbRCSrb116RCABDrbRCSrbRCABDrbRCSrb117RCABDrbRCSrbRCABDrbRCSrb118RCABDrbRCSrbRCABDrbRCSrb119CC2ABDrbRCSrbRCABDrbRCSrb120CC2ABDRCSRCABDRCS121CC2ABDABDRCSABDABDRCABDABDRCS122SHTHMToHLMTfHLTHFTLFT123OutroCC1BD12434125126127128129130131