1=160SfHBDHTfHHMTBDfHHMTLMTfHLT442SfHSSHTfHHMTLMTfHLTHMTfHLMT3SBDCC1fHfHSBDcCfHSBDCC2fH4fHSBDCC1fHBDLTSfHBDLTS5Riff 1 - 3xBDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD6BDoHSoHBDoHBDSoH7BDoHSoHBDoHBDSoHBD8SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT9BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD10SSSHTHTHTHMTLMTLTLMTLTHFTLFTHTHMTLMT11BDoHSoHBDoHBDSoHBD12SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT13BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD14BDoHSoHBDoHBDSoH15BDoHSoHBDoHBDSoHBD16SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT17BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD18SSSHTHTHTHMTLMTLTLMTLTHFTLFTHTHMTLMT19BDoHSoHBDoHBDSoHBD20SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT21BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD22BDoHSoHBDoHBDSoH23BDoHSoHBDoHBDSoHBD24SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT25BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD26SSSHTHTHTHMTLMTLTLMTLTHFTLFTHTHMTLMT27BDoHSoHBDoHBDSoHBD28SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT29Riff 2 - 4xBDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD30SoHBDBDoHSBDoHBDSoHBD31BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD32SfHSSHTfHHMTLMTfHLTHMTfHLMT33BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD34SoHBDBDoHSBDoHBDSoHBD35BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD36SfHSSHTfHHMTLMTfHLTHMTfHLMT37BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD38SoHBDBDoHSBDoHBDSoHBD39BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD40SfHSSHTfHHMTLMTfHLTHMTfHLMT41BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD42SoHBDBDoHSBDoHBDSoHBD43BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD44SfHSSHTfHHMTLMTfHLTHMTfHLMT45Riff 3 - 1xBDoHCC1SoHBDoHBDSoH46BDoHBDSoHBDoHBDSoH47BDoHSoHBDoHBDSoH48BDoHBDSoHSoHSSHTHMToHLMTLTHFT49BDoHCC1SoHBDoHBDSoH50BDoHBDSoHBDoHBDSoH51BDoHCC1SoHBDoHSLTBDSLTBDoH52SLTBD53Riff 4 - 3xSCC1BD545556SHTHMTSHMTLMTSLTSHFTSLFT57BDoHCC1SoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS58BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS59BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS60BDoHSoHBDoHSoHSSSSSSSS61BDoHCC1SoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS62BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS63BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS64BDoHSoHBDoHSoHSSSSSSSS65Riff 4 bSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBD66SoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBD67SoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBD68SoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSSSSSSSS69Riff 4 - 2xBDoHCC1SoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS70BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS71BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS72BDoHSoHBDoHSoHSSSSSSSS73BDoHCC1SoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS74BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS75BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS76BDoHSoHBDoHSoHSSSSSSSS77SfHBDHTfHHMTBDfHHMTLMTfHLT78Riff 1 - 2xBDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD79BDoHSoHBDoHBDSoH80BDoHSoHBDoHBDSoHBD81SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT82BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD83SSSHTHTHTHMTLMTLTLMTLTHFTLFTHTHMTLMT84BDoHSoHBDoHBDSoHBD85SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT86BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD87BDoHSoHBDoHBDSoH88BDoHSoHBDoHBDSoHBD89SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT90BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD91SSSHTHTHTHMTLMTLTLMTLTHFTLFTHTHMTLMT92BDoHSoHBDoHBDSoHBD93SoHBDHToHHMTBDoHHMTLMToHLT94Riff 2 - 4xBDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD95SoHBDBDoHSBDoHBDSoHBD96BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD97SfHSSHTfHHMTLMTfHLTHMTfHLMT98BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD99SoHBDBDoHSBDoHBDSoHBD100BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD101SfHSSHTfHHMTLMTfHLTHMTfHLMT102BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD103SoHBDBDoHSBDoHBDSoHBD104BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD105SfHSSHTfHHMTLMTfHLTHMTfHLMT106BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD107SoHBDBDoHSBDoHBDSoHBD108BDoHCC1SoHBDoHBDSoHBD109SfHSSHTfHHMTLMTfHLTHMTfHLMT110Riff 3 - 1xBDoHCC1SoHBDoHBDSoH111BDoHBDSoHBDoHBDSoH112BDoHSoHBDoHBDSoH113BDoHBDSoHSoHSSHTHMToHLMTLTHFT114BDoHCC1SoHBDoHBDSoH115BDoHBDSoHBDoHBDSoH116BDoHCC1SoHBDoHSLTBDSLTBDoH117SLTBD118Riff 4 2xBDoHCC1SoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS119BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS120BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS121BDoHSoHBDoHSoHSSSSSSSS122BDoHCC1SoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS123BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS124BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS125BDoHSoHBDoHSoHSSSSSSSS126Riff 4bSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBD127SoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBD128SoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSoHBD129SoHBDSoHBDSoHBDSoHBDSSSSSSSS130Riff 4 - 2xBDoHCC1SoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS131BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS132BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS133BDoHSoHBDoHSoHSSSSSSSS134BDoHCC1SoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS135BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS136BDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHSoHS137BDoHSoHBDoHSoHSSSSSSSS138Riff 5 - Voz + Base do soloBDoHCC1SoHBDoHSoHBD139BDoHSoHSoHSSBDoHS140BDoHCC1SoHBDoHSoHBD141BDoHCC1SoHSoHBDBDoHS142BDoHCC1SoHBDoHSoHBD143BDoHSoHSoHSSBDoHS144BDoHCC1SoHBDoHSoHBD145BDoHCC1SoHSoHBDBDoHS146BDoHCC1SoHBDoHSoHBD147BDoHSoHSoHSSBDoHS148BDoHCC1SoHBDoHSoHBD149BDoHCC1SoHSoHBDBDoHS150BDoHCC1SoHBDoHSoHBD151BDoHSoHSoHSSBDoHS152BDoHCC1SoHBDoHSoHBD153BDoHCC1SoHSoHBDBDoHS154BDoHCC1SoHBDoHSoHBD155BDoHSoHSoHSSBDoHS156BDoHCC1SoHBDoHSoHBD157BDoHCC1SoHSoHBDBDoHS158BDoHCC1SoHBDoHSoHBD159BDoHSoHSoHSSBDoHS160BDoHCC1SoHBDoHSoHBD161BDoHCC1SoHSoHBDBDoHS162SBDCC1fHfHSBDcCfHSBDCC2fH163fHSBDCC1fHBDLTSfHBDLTS164BDCC1S165