1Intro=1704423456789Verse 1CC1BD(xH)BD(xH)xHS(xH)xH(xH)10xHBD(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)oHS11xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)12xHBD(xH)xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)13xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)14xHBD(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)oHS15xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)16xHBD(xH)xHSHFTLFTBDS17CC1BD(xH)BD(xH)xHS(xH)xH(xH)18xHBD(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)oHS19xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)20xHBD(xH)xH(xH)BDxHS(xH)xH(xH)21xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)22xHBD(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)oHS23xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)24xHBD(xH)xHSHFTLFTBDS25RefrainCC1BD(oH)BD(oH)BD(oH)BD26(oH)BD(oH)BDoHBDMTHFTLFTLFTLFTLFT27CC1BD(oH)BD(oH)BD(oH)BD28(oH)BD(oH)BDoHBDSHFTLFTLFTLFTLFT29CC1BD(oH)BD(oH)BD(oH)BD30(oH)BD(oH)BD(oH)BD(oH)BD31oHS(oH)BDoHBD(oH)BDoHBD(oH)BDoHBD(oH)BD32SBDSBDHFTHFTHFTHFTSBD33ChorusCC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)34oHBD(oH)oH(oH)SoH(oH)SoH(oH)BD35CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)36oHBD(oH)oHBD(oH)SoH(oH)BDSBD37CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)38oHBD(oH)oH(oH)SoH(oH)SoH(oH)BD39CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)40oH(oH)BDSMTLFTLFTSBD41CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)42oHBD(oH)oH(oH)SoH(oH)SoH(oH)BD43CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)44oHBD(oH)oHBD(oH)SoH(oH)BDSBD45CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)46oHBD(oH)oH(oH)SoH(oH)SoH(oH)BD47CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)48oHBD(oH)oHBD(oH)oHSfH(xH)49BreakCC1LFTBD(LFT)BDxHS(xH)xH(xH)S50xHBD(xH)xH(xH)BDxHS(xH)LFTfHBDoHS51HFTLFTfHBDHFTLFTBD(xH)(xH)xHS(xH)xH(xH)S52HFTLFTBD(xH)(xH)(xH)(xH)oHfH53Verse 2CC1BD(xH)BD(xH)xHS(xH)xH(xH)54xHBD(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)oHS55xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)56xHBD(xH)xH(xH)BDxHS(xH)SoH57xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)58xHBD(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)oHS59xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)60xHBD(xH)xHSHFTLFTBDS61CC1BD(xH)BD(xH)xHS(xH)xH(xH)62xHBD(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)oHS63xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)64xHBD(xH)BDxHBDHFTLFTSoHBD65CC1BD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)66xHBD(xH)BDxH(xH)BDxHS(xH)oHS67xHBD(xH)xHBD(xH)xHS(xH)xH(xH)68xHBD(xH)BDxHSBDHFTLFTBDSBD69RefrainCC1BD(oH)BD(oH)BD(oH)BD70(oH)BD(oH)BDoHBDMTHFTLFT(LFT)71CC1BD(oH)BD(oH)BD(oH)BD72SBDHFTLFTBDLFT(LFT)73CC1BD(oH)BD(oH)BD(oH)BD74(oH)BD(oH)BD(oH)BD(oH)BD75oHS(oH)BDoHBD(oH)BDoHBD(oH)BDoHBD(oH)BD76SSSSSSSSSSHFTSSSHFTLFT77ChorusCC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)78oHBD(oH)oH(oH)SoH(oH)SoH(oH)BD79CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)80oHBD(oH)oHBD(oH)SoH(oH)BDSBD81CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)82oHBD(oH)oH(oH)SoH(oH)SoH(oH)BDBD83CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)84SHFTLFT(LFT)(S)SSSSSHFTBDSBD85Pre-soloCC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)86oHBD(oH)oH(oH)SoH(oH)SoH(oH)BD87CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)88oHBD(oH)oHBD(oH)SoH(oH)BDSBD89CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)90oHBD(oH)oH(oH)SoH(oH)SoH(oH)BD91CC1BD(oH)oHBD(oH)oHS(oH)oH(oH)92oHBDSSSSHFTLFTSSSSSSHFT(LFT)93SoloCC1CC2BDBDCC2S94CC2BDBDCC2SCC2S95CC1CC2BDBDCC2S96CC2BDBDHFTLFTBDSBD97CC1CC2BDBDCC2S98CC2BDBDCC2S99CC1CC2BDBDCC2BDSCC2BDCC2S100oHSSHFTSSSSHFTHFTHFTLFTLFTLFTLFT101CC1CC2BDBDCC2S102CC2BDBDCC2SCC2S103CC1CC2BDBDCC2S104CC2BDBDHFTLFTSoHBD105CC1CC2BDBDCC2S106CC2BDBDCC2SSS107CC1CC2BDCC2BDSCC2BDCC1BD108oHSoHBDHFT(LFT)BDSS109BridgeCC1BD(RC)(RC)(RC)110(CC2)S(RC)(RC)(RC)SS111(CC2)(RC)(RC)(RC)112(CC2)S(RC)(RC)(S)(S)(S)(S)(S)(S)113CC1BD(CC2)(CC2)(CC2)114(CC2)S(CC2)HFT(CC2)(LFT)LFT(LFT)115CC1BD(CC2)(CC2)(CC2)116(CC2)S(CC2)HFT(LFT)(CC2)oHSBD117CC1BD(RC)(RC)(RC)118(CC2)S(RC)(RC)(RC)SS119(CC2)(RC)(RC)(RC)120(CC2)S(RC)(RC)(S)(S)(S)(S)(S)(S)121CC1BD(CC2)(CC2)(CC2)122(CC2)S(CC2)HFT(CC2)(LFT)LFT(LFT)123CC1BD124fH125OutroCC1BDCC2BDCC2SCC2BD126CC2BDCC2BDSCC2BDSCC2BD127CC1BDCC2BDCC2SCC2BD128CC2BDCC2BDSCC2BDSCC2BD129CC1BDCC2BDCC2SCC2BD130CC2BDCC2BDSCC2BDSCC2BD131CC1BDCC2BDCC2SCC2BD132BDSSSSBDSSSSBDSHFTHFTLFTBDLFTLFTLFT133CC1BDCC2SCC2SCC2BD134CC2BDCC2BDSCC2BDSCC2BD135CC1BDCC2SCC2SCC2BD136CC2BDCC2BDSCC2BDSCC2BD137CC1BDCC2SCC2SCC2BD138CC2BDCC2BDSCC2BDSCC2BD139CC1BDCC2SCC2SCC2BD140oHBDS(HFT)LFTLFTLFTSBD141EndingCC1BDCC2SCC2SCC2BD142CC2BDCC2BDSCC2BDSCC2BD143CC1BDCC2SCC2SCC2BD144CC2BDCC2BDSCC2BDSCC2BD145CC1BD(CC2)SCC2S(CC2)BD146CC2BD(CC2)BDSCC2BDS(CC2)BD147CC1BD(CC2)BDCC2S(CC2)BD148CC2BD(CC2)BDHFTLFTBD149CC1BDBDCC2S150CC2BDBDBDCC2SCC2S151CC1BDBDCC2S152CC2BDBDSSSSSBD153CC1BDBDCC2S154CC2BDBDBDCC2SCC2S155CC1BDBDCC2SBD156oHBDBDSBDoHBDBDSBD157CC1BDBDCC2S158CC2BDBDBDCC2SCC2S159CC1BDBDCC2S160CC1BDBDHFTLFTSoH161CC1BDBDCC2S162CC2BDBDBDCC2SCC2S163CC1BDBDCC2SBD164SSHFTBDSSBDHFTLFTBDS333165CC1CC2BDCC1CC2BDCC1CC2BD166167168169170171