1=110StxStxStxStx442StxStxStx3xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH33334xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxH33335xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH33336xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxHS33337xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH33338xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxH33339xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333310xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxHS333311xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333312xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxH333313xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH3333let ring14xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxHS333315CCoHBDS16BDBDBDBDoHS17BDBD18BDBD19BDBD20BDxHxHxH21xHBDxHoHSxHxHBD22xHBDxHoHSxHxHBD23xHBDxHoHSxHxHBD24xHBDxHoHSxHxHBD25xHBDxHoHSxHxHBD26xHBDxHoHSxHxHBD27xHBDxHoHSxHxHBD28xHBDxHxHSoHBD2930xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333331xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxH333332xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333333xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxHS333334xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333335xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxH333336xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333337xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxHS333338xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333339xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxH333340xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333341xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxHS333342xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333343xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxH333344xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333345xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH333346xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxH333347xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHxH3333let ring48xHBDxHxHSxHoHxHBDxHxHSxHxHS333349xHBDxHxHSxHoHxHxHxHSxHoH333350CCoHBDS51=9052=70