1=69fHfHfHfHfHfHfHoHfHoH442IntroINTROfHfHfHfHfHfHfHfHfHfHoH3fHfHfHfHfHfHfHfHfHfHoH4fHfHfHfHfHfHfHfHfHfHoH5fHfHfHfHfHfHfHoHfHoH6fHfHfHfHfHfHfHfHfHfHoH7fHfHfHfHfHfHfHfHfHfHoH8fHfHfHfHfHfHfHfHfHfHoH9fHfHfHfHfHfHfHoHfHoH10Verse 1fHfHfHfHfHfHfHfHfHoH11fHfHfHfHfHfHfHfHfHfHoH12fHfHfHfHfHfHfHfHfHoH13fHfHfHfHfHfHfHoHfHoH14fHfHfHfHfHfHfHfHfHoH15fHfHfHfHfHfHfHfHfHfHoH16fHfHfHfHfHfHfHfHfHoH17fHfHfHfHfHfHfHoHfHoH18ChorusCC1BDBDfHfHLTfHBDFTfHLTfHfHBDLTfHfHFTfHBDoH19BDBDfHfHLTfHBDFTfHLTfHfHBDLTfHFTfHFTfHBDoH20BDBDCC1fHfHBDBDfHfHfHBDfHBDBDoHfHBDBDoH21BDBDfHfHfHBDBDfHfHfHfHBDBDoHfHBDBDoH22CC1BDBDfHfHLTfHBDFTfHLTfHfHBDLTfHfHFTfHBDoH23BDBDfHfHLTfHBDFTfHLTfHfHBDLTfHFTfHFTfHBDoH24CC2BDBDCC1fHfHBDBDfHfHfHfHBDBDoHfHBDBDoH25BDBDfHfHfHBDBDfHfHfHfHBDBDoHfHBDBDoH26Solo 1CC2BDBDCC1RCSRCBDRCRCBDBDRCSRCRC27BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC28BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC29BDBDRCRCSRCRCSRCBDBDoHSRCoH30CC2BDBDCC1RCSRCBDRCRCBDBDRCSRCRC31BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC32CC2BDBDCC1fHfHfHfHfHfHfHfHoH33fHfHfHfHfHfHfHoHfHoH34Verse 2BDBDfHfHfHBDBDfHfHfHfHBDBDfHfHBDBDoH35BDBDfHfHfHBDBDfHfHfHfHBDBDfHfHBDBDoH36BDBDfHfHfHBDBDfHfHfHfHBDBDoHfHBDBDoH37BDBDfHfHfHBDBDfHfHfHfHBDBDoHfHBDBDoH38Chorus 2CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC39BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC40CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCLTLTRCRC41BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCLTLTRCLTLTRC42CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC43BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCSRCSS44BridgeBRIDGECC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC45CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSSSSLTLT46CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC47CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSSSSLTLTLTLT48CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC49CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC50CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC51CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSSSSLTLTLTLT52CC1BDBDCC2RCSRCRCSLTRCFTBDCC1FTBDCC2SSSSLTLTLTLT53InterludeCC1BDBDCC2BDBDCC1SRCBDBDCC1BDBDCC1BDCC1SRCBDBDCC154CC1BDBDCC2BDBDCC1SRCBDBDCC1BDBDCC1BDCC1SRCSCC1S55CC1BDBDfHfHLTfHBDFTfHLTfHfHBDLTfHfHFTfHBDoH56BDBDfHfHLTfHBDFTfHLTfHfHBDLTfHFTfHFTfHSSSSS57CC1BDBDCC2BDBDCC1SRCBDBDCC1BDBDCC1BDCC1SRCBDBDCC158CC1BDBDCC2BDBDCC1SRCBDBDCC1BDBDCC1BDCC1SRCLTLTCC1LTLT59CC1BDBDfHfHLTfHBDFTfHLTfHfHBDLTfHfHFTfHBDoH60BDBDfHfHLTfHBDFTfHLTfHfHBDLTfHFTfHFTfHSSSSS61CC1BDBDCC2BDBDCC1SRCBDBDCC1BDBDCC1BDCC1SRCBDBDCC162CC1BDBDCC2BDBDCC1SRCBDBDCC1BDBDCC1BDCC1SRCLTLTCC1LTLT63CC1BDBDCC2BDBDCC1SRCSBDCC1BDBDCC1BDCC1SRCSBDBDCC164CC2BDBDCC1fHfHBDBDfHfHfHfHBDBDoHfHBDBDoH65BDBDfHfHfHBDBDfHfHfHfHBDBDfHfHBDBDoH66BDBDfHfHfHBDBDfHfHfHfHBDBDfHfHBDBDoH67BDBDfHfHfHBDBDfHfHfHfHBDBDoHfHSoHS68BDBDfHfHfHSfHfHBDfHfHBDBDfHSfHBDBDoH69BDBDfHfHfHSfHfHBDfHfHBDBDfHSfHBDBDoH70BDBDfHfHfHSfHfHBDfHfHBDBDfHSfHBDBDoH71BDBDCC1fHfHSfHfHBDCC2LTLTfHLTLTfHBDBDfHSoHS72ChorusCC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC73BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC74CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCLTLTRCRC75BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCLTLTRCLTLTRC76CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC77BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC78CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCLTLTRCRC79BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCLTLTRCLTLTRC80CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC81BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCSRCRC82CC1BDBDCC2RCSRCRCBDRCBDBDRCLTLTRCRC83BDBDRCRCSRCRCBDRCBDBDRCLTLTRCLTLTFTFTFTFT84CC2BDBDCC185BDCC2RCRCRCRCRCRC86SCcCrbrbrb87