d#A#F#C#G#D#1=101442345Gdy nie bawi Cie ju¿03313267Œwiat za-218-bawek mechanicznych1111209Kiedy drêczy ciê ból033132101112niefizyczny213113Zamiast s³uchaæ bzdur0331114G³upich telefonicznych wró¿ek zza…031303…siedmiu mórz1533331031617Spytaj siebie czego pragniesz1201201830Dla-119-czego k³amiesz3103¿e mia³aœ wszystko120310021Gdy udaj¹c ¿e œpisz0331322223W g³owie2124 tropi¹c bajki z gazet11112025Kiedy nie chcesz ju¿ œniæ033132262728Cudzych marzeñ213129Bosa do mnie przyjdŸ0331130I od progu bezwstydnie powiedz mi czego chcesz0313033133331033233S³uchaj jak dwa serca bij¹1201203430Co135ludzie myœl¹3103to nieistotne136310037Kochaj mnie0133839Kochaj mnie0134041Kochaj mnie01342nieprzytomnie1031Jak zapalniczka p³omieñ143333331Jak…0…sucha studnia wodê4433310145Kochaj mnie na-012046-miêtnie tak3304748Jakby œwiat siê skoñczyæ mia³3331011495051525354555657Swoje miejsce znajdŸ0331158I nie pytaj czy taki uk³ad ma jakiœ sens0313035933331036061S³uchaj co twe cia³o mówi1201206230W mi³osnej studni1633103Ju¿ nie nie utoniesz164310065Kochaj mnie0136667Kochaj mnie0136869Kochaj mnie nieprzytomnie013701031Jak zapalczniczka p³omieñ171333331jak072sucha studnia wodê33310173Kochaj mnie0137475Kochaj mnie0137677Kochaj mnie01378nieprzytomnie1031Jak ksiê¿yc w oknie œmiej siê i p³acz1793333310380Na linie…0…nad przepaœci¹ tañcz81333301282A¿083w jedn¹ krótk¹ chwilê33330184Pojmiesz po co ¿yjesz21310185868788=9589Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotationAdd annotation24 Add annotationAdd annotation25 Add annotationAdd annotation26 Add annotationAdd annotation27 Add annotationAdd annotation28 Add annotationAdd annotation29 Add annotationAdd annotation30 Add annotationAdd annotation31 Add annotationAdd annotation32 Add annotationAdd annotation33 Add annotationAdd annotation34 Add annotationAdd annotation35 Add annotationAdd annotation36 Add annotationAdd annotation37 Add annotationAdd annotation38 Add annotationAdd annotation39 Add annotationAdd annotation40 Add annotationAdd annotation41 Add annotationAdd annotation42 Add annotationAdd annotation43 Add annotationAdd annotation44 Add annotationAdd annotation45 Add annotationAdd annotation46 Add annotationAdd annotation47 Add annotationAdd annotation48 Add annotationAdd annotation49 Add annotationAdd annotation50 Add annotationAdd annotation51 Add annotationAdd annotation52 Add annotationAdd annotation53 Add annotationAdd annotation54 Add annotationAdd annotation55 Add annotationAdd annotation56 Add annotationAdd annotation57 Add annotationAdd annotation58 Add annotationAdd annotation59 Add annotationAdd annotation60 Add annotationAdd annotation61 Add annotationAdd annotation62 Add annotationAdd annotation63 Add annotationAdd annotation64 Add annotationAdd annotation65 Add annotationAdd annotation66 Add annotationAdd annotation67 Add annotationAdd annotation68 Add annotationAdd annotation69 Add annotationAdd annotation70 Add annotationAdd annotation71 Add annotationAdd annotation72 Add annotationAdd annotation73 Add annotationAdd annotation74 Add annotationAdd annotation75 Add annotationAdd annotation76 Add annotationAdd annotation77 Add annotationAdd annotation78 Add annotationAdd annotation79 Add annotationAdd annotation80 Add annotationAdd annotation81 Add annotationAdd annotation82 Add annotationAdd annotation83 Add annotationAdd annotation84 Add annotationAdd annotation85 Add annotationAdd annotation86 Add annotationAdd annotation87 Add annotationAdd annotation88 Add annotationAdd annotation89 Add annotationChange tuning (R)