1Intro=130BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH442BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH3BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH4BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH5BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH6BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH7BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH8BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH9BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH10BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH11BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH12BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH13Verse 1BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH14BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH15BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH16BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH17BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH18BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH19BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH20BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH21BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH22BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH23BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH24BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH25BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH26BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH27BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH28BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH29Chorus 1BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH30BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH31BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH32BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH33BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH34BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH35BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH36BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH37Verse 2BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH38BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH39BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH40BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH41BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH42BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH43BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH44BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH45BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH46BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH47BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH48BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH49BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH50BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH51BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH52BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH53Chorus 2BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH54BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH55BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH56BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH57BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH58BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH59BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH60BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH61BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH62BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH63BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH64BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH65BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH66BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH67BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH68BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH69Bridge (the synth is horrible, i know.)BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH70BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH71BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH72BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH73BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH74BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH75BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH76BDxHxHxHBDxHSxHxHxHxH777879808182838485Chorus 3BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH86BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH87BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH88BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH89BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH90BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH91BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH92BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH93BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH94BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH95BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH96BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH97BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH98BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH99BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH100BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH101BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH102BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH103BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH104BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH105OutroBDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH106BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH107BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH108BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH109BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH110BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH111BDoHoHoHBDoHSoHoHoHoH112HMToHHMTHMToHHMTLMToHLMTLMToHLMTLToHLTLToHLTFToHFTFToHFT113BDSoHCC114115116117118119120121