1Intro/Mainriff=190BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH442xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC2SxH3xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH4xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC1SxH5xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH6BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC2SxH7xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH8xHBDxHxHSxHBDxHBDxHCC2xHCC2SxH9BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH10xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC2SxH11xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH12xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC1SxH13xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH14BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC2SxH15xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH16xHBDxHxHSxHBDxHBDxHCC2xHCC2SxH17HMTHMTHMTHMTLMTLMTLMTLMTHFTHFTHFTHFTLFTLFTLFTLFT18BDoHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH19oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC2SoH20oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH21oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC1SoH22BDoHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH23oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC2SoH24oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH25oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC1SoH26BDoHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH27oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC2SoH28oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH29oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC1SoH30BDoHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH31oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC2SoH32oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH33oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC1SoH34HMTHMTHMTHMTLMTLMTLMTLMTHFTHFTHFTHFTLFTLFTLFTLFT35HMTBDHMTBDHMTBDHMTBDLMTBDLMTBDLMTBDLMTBDHFTBDHFTBDHFTBDHFTBDLFTBDLFTBDLFTBDLFTBD36HMTBDHMTBDHMTBDCC2HMTBDLMTBDLMTBDLMTBDCC1LMTBDHFTBDHFTBDHFTBDCC2HFTBDLFTBDLFTBDLFTBDCC1LFTBD37CC2CC1S38BridgeBDxHBDxHSoHBDxHBDxHSoH39BDxHBDxHSoHBDxHBDxHCC2S40Verse1BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH41BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH42BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH43BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxH44BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH45BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH46BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH47BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHCC2SxH48BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH49BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH50BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH51BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxH52BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH53BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH54BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH55BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHCC2SxH56Bridge5758Verse 2BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH59BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH60BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH61BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxH62BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH63BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH64BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH65BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHCC2SxH66BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH67BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH68BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH69BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxH70BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH71BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH72BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH73BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHCC2SxH74Bridge757677ChorusBDoHSoHBDoHBDoHSoH78BDoHSoHBDoHBDoHSoH79BDoHSoHBDoHBDoHSoH80BDoHSoHBDoHBDoHCC2S81BDoHSoHBDoHBDoHSoH82BDoHSoHBDoHBDoHSoH83BDoHSoHBDoHBDoHSoH84BDoHSoHBDoHBDoHCC2S85BDoHSoHBDoHBDoHSoH86BDoHSoHBDoHBDoHSoH87BDoHSoHBDoHBDoHSoH88BDoHSoHBDoHBDoHCC2S89BDoHSoHBDoHBDoHSoH90BDoHSoHBDoHBDoHSoH91BDoHSoHBDoHBDoHSoH92BDoHSoHBDoHBDoHCC2S93pre9495Verse 3BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH96BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH97BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH98BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxH99BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH100BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH101BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH102BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHCC2SxH103BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH104BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH105BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH106BDxHBDxHSxHBDxHSxHBDxHSxHBDxH107BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH108BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH109BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHSxH110BDxHBDxHSxHBDxHBDxHSxHBDxHCC2SxH111Bridge112CC2SBDCC2SBDCC2SBDCC2SBD113ChorusBDoHSoHBDoHBDoHSoH114BDoHSoHBDoHBDoHSoH115BDoHSoHBDoHBDoHSoH116BDoHSoHBDoHBDoHCC2S117BDoHSoHBDoHBDoHSoH118BDoHSoHBDoHBDoHSoH119BDoHSoHBDoHBDoHSoH120BDoHSoHBDoHBDoHCC2S121BDoHSoHBDoHBDoHSoH122BDoHSoHBDoHBDoHSoH123BDoHSoHBDoHBDoHSoH124BDoHSoHBDoHBDoHCC2S125BDoHSoHBDoHBDoHSoH126BDoHSoHBDoHBDoHSoH127BDoHSoHBDoHBDoHSoH128BDoHSoHBDoHBDoHCC2S129MainrifBDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH130xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC2SxH131xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH132xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC1SxH133xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH134BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC2SxH135xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH136xHBDxHxHSxHBDxHBDxHCC2xHCC2SxH137BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH138xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC2SxH139xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH140xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC1SxH141xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH142BDxHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHCC2SxH143xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH144xHBDxHxHSxHBDxHBDxHCC2xHCC2SxH145HMTHMTHMTHMTLMTLMTLMTLMTHFTHFTHFTHFTLFTLFTLFTLFT146BDoHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH147oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC2SoH148oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH149oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC1SoH150BDoHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH151oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC2SoH152oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH153oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC1SoH154BDoHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH155oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC2SoH156oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH157oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC1SoH158BDoHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH159oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC2SoH160oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH161oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC1SoH162oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH163oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHCC1SoH164oHBDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoH165CC1166HMTHMTHMTHMTLMTLMTLMTLMTHFTHFTHFTHFTLFTLFTLFTLFT167CC1CC1CC1CC1CC1CC1168169170171172173174175176177178179180181182