1=1184424xSCBDBDxHBDSxHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDxHSBDSBDxHSBDSCBDBDxHBDSxHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSxHBDSSSSS8234xBDCC2BDSSCBDSCSCBDSCSSCBDSCBDCC2BDSSCSCBDSCBDSCSCSSCBDSCSCSC*SCSCSCSCSC844SCBDBDxHBDSxHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDxHSBDSBDxHSBDSCBDBDxHBDSxHBDxHBDBDxHSxHBDBDxHBDSxHBDSSSSS8254xBDCC2BDSSCBDSCSCBDSCSSCBDSCBDCC2BDSSCSCBDSCBDSCSCSSCBDSCSCSC*SCSCSCSCSC846BDCC1BDSCC2BDCC2BDSCC2BDBDCC1BDSCC2BDCC2BD*CC2SBDBDBDCC1BDCC2SBDCC2BDSCC2BDBDCC1BDCC2SBDCC2SSSSS1647BDCC1BDSCC2BDCC2BDSCC2BDBDCC1BDSCC2BDCC2BD*CC2SBDBDBDCC1BDCC2SBDCC2BDSCC2BDSCC1BDBDCC2SBDBDSCC2BDSSSSSS8BDCC1CC2LTHFTLFT910HFTHFTHFTLTHFTLTLFTHFTHFTLTSS114xBDCC2BDSSCBDSCSCBDSCSSCBDSCBDCC2BDSSCSCBDSCBDSCSCSSCBDSCSCSC*SCSCSCSCSC8412BDCC1BDSCC2BDCC2BDSCC2BDBDCC1BDSCC2BDCC2BD*CC2SBDBDBDCC1BDCC2SBDCC2BDSCC2BDBDCC1BDCC2SBDCC2SSSSS16413BDCC1BDSCC2BDCC2BDSCC2BDBDCC1BDSCC2BDCC2BD*CC2SBDBDBDCC1BDCC2SBDCC2BDSCC2BDSCC1BDBDCC2SBDBDSCC2BDSSSSBDBD14BDCC1BDSCC2BDCC2BDSCC2BDBDCC1BDSCC2BDCC2BD*CC2SBDBDBDCC1BDCC2SBDCC2BDSCC2BDSCC1BDBDCC2SBDBDSCC2BDSSSSBDBD15BDCC1BDSCC2BDCC2BDSCC2BDBDCC1BDSCC2BDCC2BD*CC2SBDBDBDCC1BDCC2SBDCC2BDSCC2BDSCC1BDBDCC2SBDBDSCC2BDSSSSBDBD16LTHFTBDLFTHFTBDLFTLTBDLFTLFTBDLTHFTBDLFTLTBDHFTLTBDLFTHFTBDLTHFTBDHFTLFTBDLFTLTBDLFTLFTBDBDCC1CC2LFTLTBDLFTHFTBDLTHFTBDLFTLFTBDLTHFTBDLFTLTBDLFTLFTBDLTHFTBDLTHFTBDLFTHFTBDLFTLFTBDLTHFTBD82