eBGDAE1Intro=1205555555544277777777333333333455555555555XXXX55XXXX55XXXX55XXXX677XXXX77XXXX77XXXX77XXXX733XXXX33XXXX33XXXX33XXXX8XXXXXXXX9Chorus55XXXX55XXXX55XXXX55XXXX1077XXXX77XXXX77XXXX77XXXX1133XXXX33XXXX33XXXX33XXXX1255355355355313Verse I5531477515331163x55317Chorus55XXXX55XXXX55XXXX55XXXX1877XXXX77XXXX77XXXX77XXXX1933XXXX33XXXX33XXXX33XXXX2055XXXX55XXXX55XXXX55XXXX21Verse II553227752333124553255735267X27573528329Bridge303155555555555555555555555555555555325353535353535353535353535353535333555555555555555555555555555555553453535353535353535353535353535353355533655355355355337Chorus / Outro55XXXX55XXXX55XXXX55XXXX3855XXXX55XXXX55XXXX55XXXX3955340775413314255343553447754533146553474855XX4950