gDAE1Intro=1204423456Chorus78XXX222XXP. M.9XXX52XXXX10Verse22222222P. M.P. M.1100000000123x22XX22XX13Chorus2140153165172032P. M.18Verse222222221900000000P. M.P. M.2022XX22XX21Chorus2220233245P. M.25Verse=200222222222600000000P. M.P. M.273x22XX22XX28=1200229Bridge5full309full3155X55XX55X55XX553233Birdge II34353655XX55XX55XX55XX37Chorus=18055XX55XX55XX55XX3855XX55XX55XX55XX3955XX33X22X00XX554055XX55XX55XX55XX4155XX55XX55XX55XX4255XX33X22X00XX5543Section II4445=10046P. M.47222222224855555555P. M.49000000005051=175052=175053=120254=1005556575859606162636465666768=120697071=17507207327475Section III=12076=1007778Chorus=18055XX55XX55XX55XX7955XX55XX55XX55XX8055XX33X22X00XX558155XX55XX55XX55XX8255XX55XX55XX55XXP. M.8355XX33X22X00XX558485Verse=12022222222P. M.P. M.86000000008722XX22XX8889909192939495969798