eBGDAE1Intro=120A5979797XXXXXXXXG57575XXXX442F5535353XXXXXXXXG57575XXXX3A5979797XXXXXXXXG57575XXXX4F5535353XXXXXXXXG57575XXXX5Heavy-inA5979797XXXXXXXXG57575XXXX6F5535353XXXXXXXXG57575XXXX7A5979797XXXXXXXXG57575XXXX8F5535353XXXXXXXXG57575XXXX9All-inA5979797XXXXXXXXG57575XXXX10F5535353XXXXXXXXG57575XXXX11A5979797XXXXXXXXG57575XXXX12F5535353XXXXXXXXG57575XXXX13A5979797XXXXXXXXG57575XXXX14F5535353XXXXXXXXG57575XXXX15A5979797XXXXXXXXG57575XXXX16F5535353XXXXXXXXG57575XXXX17A5979797XXXXXXXXG57575XXXX18F5535353XXXXXXXXG57575XXXX19A5979797XXXXXXXXG57575XXXX20F5535353XXXXXXXXG57575XXXX21VerseA5979797XXXXXXXXG57575XXXX22F5535353XXXXXXXXG57575XXXX23A5979797XXXXXXXXG57575XXXX24F5535353XXXXXXXXG57575XXXX25A5979797XXXXXXXXG57575XXXX26F5535353XXXXXXXXG57575XXXX27A5979797XXXXXXXXG57575XXXX28F5535353XXXXXXXXG57575XXXX29F55353535353533053G5757575757575XXXX31ChorusA5979797XXXXXXXXG57575XXXX32F5535353XXXXXXXXG57575XXXX33A5979797XXXXXXXXG57575XXXX34F5535353XXXXXXXXG57575XXXX35A5979797XXXXXXXXG57575XXXX36F5535353XXXXXXXXG57575XXXX37A5979797XXXXXXXXG57575XXXX38F5535353XXXXXXXXG57575XXXX391Break 1A5979797XXXXXXXXG57575XXXX40F5535353XXXXXXXXG57575XXXX41A5979797XXXXXXXXG57575XXXX42F5535353XXXXXXXXG57575XXXX432Break 2A5979797XXXXXXXXG57575XXXX44F5535353XXXXXXXXG57575XXXX45A5979797XXXXXXXXG57575XXXX46F5535353XXXXXXXXG57575XXXX47A5979797XXXXXXXXG57575XXXX48F5535353XXXXXXXXG57575XXXX49A5979797XXXXXXXXG5757550A5979797XXXXXXXXG57575XXXX51F5535353XXXXXXXXG57575XXXX52A5979797XXXXXXXXG57575XXXX53F5535353XXXXXXXXG57575XXXX54A5979797XXXXXXXXG57575XXXX55F5535353XXXXXXXXG57575XXXX56A5979797XXXXXXXXG57575XXXX57F5535353XXXXXXXXG57575XXXX58A5979797XXXXXXXXG57575XXXX59F5535353XXXXXXXXG57575XXXX60A5979797XXXXXXXXG5757575Change tuning (R)