1=10824234Intro56oHxH7fHxHxHfHxHxHS688SLTLTFTFTFT91st VerseBDCC1BDxHSoHxHBDxH10BDxHxHBDxHSoHxHBDxH11BDxHxHBDxHSoHxHBDxH12BDxHxHBDxHSoHxHBDxH13BDCC1BDxHSoHxHBDxH14BDxHxHBDxHSoHxHBDxH15BDxHxHBDxHSoHxHBDxH16BDxHxHBDxHSoHxHBDoH17BDCC1BDxHSoHxHBDxH18BDxHxHBDxHSoHxHBDxH19BDxHxHBDxHSoHxHBDxH20BDxHxHBDxHSoHCC2BD21ChorusBDFTxHLTxHBDFTxHLTBDFToHxHBDFTxHLT22BDFTxHLTxHBDFTxHLTBDFToHxHBDFTxHLT23BDCC1BDxHBDSoHxHBDxH24BDoHBDxHBDxHBDSoHBDxHBDxH25SSBDCC126InterludeBDCC1BDxHSoHxHBDxH27BDCC2xHBDxHSoHxHBDxH28BDCC1BDxHSoHxHBDxH29BDCC2SxHBDxHSoHBDxHSxH30BDFTLTBDFTLTBDFTLTBDFTLTBDFTLTBDFTLT312nd VerseBDCC1BDxHSoHxHBDxH32BDxHxHBDxHSoHxHBDxH33BDCC1BDxHSoHxHBDxH34BDxHxHBDxHSoHxHBDxH35BDCC1BDxHSoHxHBDxH36BDxHxHBDxHSoHxHBDxH37BDxHxHBDxHSoHxHBDxH38BDxHxHBDxHSoHxHBDoH39BDCC1BDxHSCC2xHBDxH40BDxHCC1BDxHBDxHBDSoHBDxHBDxH41BDCC1BDBDxHBDSCC2BDxHBDxH42BDxHCC1BDxHBDxHBDSoHBDxHBDxH43ChorusBDFTxHLTxHBDFTxHLTBDFToHxHBDFTxHLT44BDFTxHLTxHBDFTxHLTBDFToHxHBDFTxHLT45BDCC1BDxHBDSoHxHBDxH46BDoHBDxHBDxHBDSoHBDxHBDxH47SSBDCC148BridgeBDSFTCC1BDSFTBDSFTBDSFTBDBD49BDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDBD50BDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDSFT51BDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDSFT52Alternative VerseBDSFTCC1BDSFTBDSFTBDSFTBDfHBDoH53BDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDfHBDoH54BDFTBDFTBDFTBDSFToHBDFTBDFT55BDFTBDFTBDFTBDSFToHBDFTBDFT56BDCC1BDBDxHBDSoHxHxH57BDxHBDxHBDxHBDSoHxHxH58BDxHBDxHBDxHBDSoHxHxH59BDxHBDxHBDxHBDSoHxHxH60BDCC1BDBDxHBDSoHxHxH61BDxHBDxHBDxHBDSoHxHxH62BDxHBDxHBDxHBDSoHxHxH63BDxHBDxHBDxHBDSoHxHxH64BDCC1BDBDxHBDSoHxHxH65BDxHBDxHBDxHBDSoHxHxH66BDCC1BDBDxHBDSoHBDxHCC1BDxHCC267SoloBDCC1BDxHSoHxHBDxH68BDxHxHBDxHSoHxHBDxH69BDCC1BDxHSoHxHBDxH70BDoHLTLTLTBDLTFTFTBDFT371BDCC1BDxHSoHxHBDxH72BDxHxHBDxHSoHxHBDxH73BDxHxHBDxHSoHxHBDxH74BDxHxHBDxHSoHxHBDoH75BDCC1BDxHSoHxHBDxH76BDxHxHBDxHSoHxHBDxH77BDCC1xHBDxHSoHxHBDxH78BDxHxHBDxHSoHCC2BD79BDFTxHLTxHBDFTxHLTBDFToHxHBDFTxHLT80BDFTxHLTxHBDFTxHLTBDFToHxHBDFTxHLT81InterludeBDCC1BDxHBDSoHxHBDxH82BDoHBDxHBDxHBDSoHBDxHBDxH83SSBDCC184BDCC1BDBDxHBDSoHxHxH85BDxHBDxHBDxHBDSoHxHxH86BDCC1BDBDxHBDSoHxHxH87BDxHBDxHBDxHBDSoHxHxH88BDLTMTBDLTMTBDLTMTBDFTLTBDFTLTBDFTLT89BDCC1BDxHSoHxHBDxH90BDxHxHBDxHSoHxHBDxH91BDCC1BDxHSoHxHBDxH92BDxHxHBDxHSoHxHBDxH93BDCC1BDxHSoHxHBDxH94BDxHxHBDxHSoHxHBDxH95BDxHxHBDxHSoHxHBDxH96BDxHxHBDxHSoHxHBDoH97BDCC1BDxHSoHxHBDxH98BDxHxHBDxHSoHxHBDxH99BDxHxHBDxHSoHxHBDxH100BDxHxHBDxHSoHCC2101102103104105BDHCFTLTBDHCBD106BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD107BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTBDHCBD108BDHCLTBDHCBDBDHCFTBDHCMTBDMT109BDHCLTMTBDHCLTMTBDFTBDHCFTLTBDHCBD110BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD111BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTLTBDHCBD112BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD113BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTLTBDHCBD114BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD115BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTLTBDHCBD116BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD117BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTLTBDHCBD118BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD119BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTLTBDHCBD120BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD121BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTLTBDHCBD122BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD123BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTLTBDHCBD124BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD125BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTLTBDHCBD126BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBD127BDHCFTLTBDHCFTLTBDBDHCFTLTBDHCBD128BDHCFTLTBDHCBDBDHCFTLTBDHCBDS129BDHCSSBDHCSSBDSSBDFTxHLTBDxHBDFTxHLT130BDFToHBDxHBDFTxHLTBDFTxHLTBDxHBDFTxHLT131BDFToHBDxHBDFTxHLTBDFTxHLTBDxHBDFTxHLT132BDFToHBDxHBDFTxHLTBDFTxHLTBDFTxHLTBDFTxHLT133BDFTLToHBDFTxHLTBDFTxHLTBDFTLTBDFTLTBDFTLT134BDFTLTBDFTLTBDFTLTBDCC1BDxH135BDSoHxHBDxHBDoHBDxHBDxH136BDSoHBDxHBDSxHSSSBDCC13137138139140141142143144145146Sx147SxLTLTLTLTLTLTLTLTLT333148BDCC1BDxHSoHxHBDxH149BDxHBDxHBDxHBDSoHxHBDxH150BDCC1BDxHSoHxHBDxH151BDoHLTLTBDLTLTFTLTFTLT152BDCC1BDxHSoHxHBDxH153BDxHBDxHBDxHBDSoHxHBDxH154BDCC1BDxHSoHxHBDxH155BDoHLTLTBDLTLTFTLTFTLT156BDCC1BDxHSoHxHBDxH157BDxHBDxHBDxHBDSoHxHBDxH158BDCC1BDxHSoHxHBDxH159BDoHLTLTBDLTLTFTLTFTLT160BDCC1BDxHSoHxHBDxH161BDxHBDxHBDxHBDSoHxHBDxH162BDCC1BDxHSoHxHBDxH163BDoHLTLTBDLTLTFTLTFTLT164BDCC1BDxHSoHxHBDxH165BDxHBDxHBDxHBDSoHxHBDxH166BDCC1BDxHSoHxHBDxH167BDoHLTLTBDLTLTFTLTFTLT168BDCC1BDxHSoHxHBDxH169BDxHBDxHBDxHBDSoHxHBDxH170BDCC1BDxHSoHxHBDxH171BDoHLTLTBDLTLTFTLTFTLT172BDCC1BDxHSoHxHBDxH173BDxHBDxHBDxHBDSoHxHBDxH174BDCC1BDBDxHBDSoHBDxHBDxH175BDxHBDxHBDxHSoHBDSSxHBDSSxHBD176BDCC1177178BDCC1179BDSFTLTBDFTBDLTFTLTBDFTBDLTFTLTBDFTBDLTFTLTBDFT180BDLTFTLTBDFTBDLTFTLTBDFTBDLTFTLTBDFTBDLTFTLTBDFT181SS182BDCC2BD