1=706823456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536=4037383940=704142434445=100FTFTFTFTFT3446=100FTFTFTFTFT47=100FTFTFTFTFT48=100FTFTFTFTFT49FTFTFTFTFTFT350=100FTFTFTFTFT51=100FTFTFTFTFTFT352=100FTFTFTFTFT53FTFTFTFTFTFT354=100FTFTFTFTFT55=100FTFTFTFTFT56=100FTFTFTFTFT57FTFTFTFTFTFT358=100FTFTFTFTFT59=100FTFTFTFTFT60=100FTFTFTFTFT61FTFTFTFTFT62=130FT634464656667=100FTFTFTFTFT3468=100FTFTFTFTFT69FTFTFTFTFTFT370=100FTFTFTFTFT71=100FTFTFTFTFTFT372=100FTFTFTFTFT73FTFTFTFTFTFT374=100FTFTFTFTFT75=100FTFTFTFTFT76=100FTFTFTFTFT77FTFTFTFTFTFT378=100FTFTFTFTFT79=100FTFTFTFTFT80=100FTFTFTFTFT81FTFTFTFTFT82=130FT834484858687=100FTFTFTFTFT3488=100FTFTFTFTFT89FTFTFTFTFTFT390=100FTFTFTFTFT91=100FTFTFTFTFTFT392=100FTFTFTFTFT93FTFTFTFTFTFT394=100FTFTFTFTFT95=100FTFTFTFTFT96=100FTFTFTFTFT97FTFTFTFTFTFT398=100FTFTFTFTFT99=100FTFTFTFTFT100=100FTFTFTFTFT101FTFTFTFTFT102=130FT10344104105106107=18534108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138=105139140141142143144145146147148149