1=139442SCfHBDxHSxHxHBDfHxHSxH3xHBDxHxHSoHfHBDxHxHSxH4xHBDxHxHSxHfHBDxHxHSxH5xHBDxHxHSoHBDxHxHSxH6xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH7xHBDfHxHSoHfHBDxHxHSxH8xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH9xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSoHSS10SCfHBDxHSxHxHBDfHxHSxH11xHBDxHxHSoHfHBDxHxHSxH12xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH13xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH14xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH15xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH16xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH17xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSSS18SCfHBDxHSxHxHBDfHxHSxH19xHBDxHxHSoHfHBDxHxHSxH20xHBDxHxHSxHfHBDxHxHSxH21xHBDxHxHSoHfHBDxHfHSSSS22SCfHBDxHSxHxHBDfHxHSxH23xHBDxHxHSoHfHBDxHxHSxH24xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH25xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH26xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH27xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH28oHBDxHfHSxHxHBDfHxHSxH29xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSSS30SCfHBDxHSxHxHBDfHxHSxH31xHBDxHxHSoHfHBDxHxHSxH32xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH33xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH34xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH35xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH36oHBDxHfHSxHxHBDfHxHSxH37xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSSS38SCfHBDxHSxHxHBDfHxHSxH39xHBDxHxHSoHfHBDxHxHSxH40xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH41xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH42xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH43xHBDoHxHSxHfHBDoHxHSxH44oHBDxHfHSxHxHBDfHxHSxH45xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSSS46SCfHBDxHSxHxHBDfHxHSxH47xHBDxHxHSoHfHBDxHxHSxH48xHBDxHxHSxHfHBDxHxHSxH49xHBDxHxHSxHfHBDxHxHSxH50xHBDoHxHSxHfHBDoHxHSxH51xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH52xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH53xHBDxHxHSoHfHBDxHfHSSS54xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH55xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH56xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH57xHBDfHxHSxHfHBDxHSCxHSxH58xHBDfHxHxHfHBDxHxHSxHBD59xHBDfHxHxHfHxHxHSxHBD60xHfHxHxHfHBDxHxHSxHBD61xHBDfHxHxHfHBDxHxHSxHBD62xHfHxHxHfHxHxHSxHBD63xHBDfHxHxHfHBDxHxHSxHBD64xHBDfHxHxHfHBDxHxHSoH65fHSSfHSfHSSfHSfHSSRCoHSxHCCBD66SCfHBDxHSxHxHBDfHxHSxH67xHBDxHxHSoHfHBDxHxHSxH68xHBDxHxHSxHfHBDxHxHSxH69xHBDxHxHSoHBDxHxHSxH70xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH71xHBDfHxHSoHfHBDxHxHSxH72xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH73xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSSS74SCfHBDxHSxHxHBDfHxHSxH75xHBDxHxHSoHfHBDxHxHSxH76xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH77xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH78xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH79xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH80oHBDxHfHSxHxHBDfHxHSxH81xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH82xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH83xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH84oHBDxHfHSxHxHBDfHxHSxH85xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH86xHBDfHxHSxHfHBDxHxHSxH87fHSfHBDoHxHBDfHLTfHBDLMTfHHMTfHLMT88CCRCfHS89