let ring1=10444234567891BDCCoHSoHoHSBDoHBDoHSoHBDoHlet ring10BDoHoHSoHoHSBDoHBDoHSoHBDoH11BDCCoHSoHoHoHSBDoHBDSoHoHlet ringlet ring12BDCCoHSoHoHoHSBDoHBDSoHoH13BDCCoHSoHoHSBDoHBDoHSoHBDoHlet ring14BDoHoHSoHoHSBDoHBDoHSoHBDoH15BDCCoHSoHoHoHSBDoHBDSoHoHlet ringlet ring16BDCCoHSoHoHoHSBDoHBDSoHoH17BDCCBDoHoHoHSoHoHBDoHBDSoH18BDoHBDoHoHoHSoHoHBDoHBDSoH19BDoHoHSoHBDoHBDoHoHSoHBDoHlet ring20SoHBDoHSoHBDoHSoHSoHoHSSS21BDCCoHBDSoHoHBDoHSoHBDSoHBDoH22BDoHoHBDSoHoHBDoHSoHBDSoHBDoH23BDoHoHBDSoHoHBDoHSoHBDSoHBDoHlet ring24BDoHoHBDSoHoHBDoHSoHBDSoHBDoH25BDCCoHBDSoHoHBDoHSoHBDSoHBDoH26BDoHoHBDSoHoHBDoHSoHBDSoHBDoH27BDoHoHBDSoHoHBDoHSoHBDSoHBDoHlet ring28BDoHoHBDSoHoHBDoHSoHBDSoHBDoH292BDCCoHSoHoHSBDoHBDoHSoHBDoHlet ringlet ring30BDoHoHSoHoHSBDoHBDoHSoHBDoHCC31BDoHSoHoHoHSBDoHBDSoHoHCClet ring32BDoHSoHoHoHSBDoHBDSoHoH33BDCCoHSoHoHSBDoHBDoHSoHBDoHlet ring34BDoHoHSoHoHSBDoHBDoHSoHBDoHCC35BDoHSoHoHoHSBDoHBDSoHoHlet ringlet ring36BDCCoHSoHoHoHSBDoHBDSoHoH37BDCCoHoHoHoHoHoHoHSoHoHBDoHoHBDoHSoH38BDoHoHoHoHoHoHoHoHSoHoHBDoHoHBDoHSoH39BDoHoHoHoHSoHBDoHoHBDoHoHoHoHSoHBDoHoH40SoHBDoHoHSoHBDoHoHSoHSoHoHoHSSlet ring41BDCCoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH42BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH43BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH44BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoHlet ring45BDCCoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH46BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH47BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoHlet ring48BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH49BDCCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC50BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDCC51BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDCClet ring52BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC53BDCCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRClet ring54BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC55BDCCRCBDRCSRCRCBDRCSRCBDSRCBDCClet ring56BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC57BDCCoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH58BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH59BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH60BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoHlet ring61BDCCoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH62BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH63BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH64BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoHlet ring65BDCCoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH66BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH67BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH68BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoHlet ring69BDCCoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH70BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH71BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH72BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoHlet ring73BDCCoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH74BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH75BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH76BDoHoHoHBDoHSoHoHoHBDoHSoHBDoHSoHBDoHoH77BDCC78798081828384S85SoloBDoHFTSFTBDFTBDFTFTSFTBDFT86BDFTFTSFTBDFTBDFTFTSFTBDFT87BDFTFTSFTBDFTBDFTFTSFTBDFT88BDFTFTSFTBDFTBDFTFTSFTSFT89BDFTFTSFTBDFTBDFTFTSFTBDFT90BDFTFTSFTBDFTBDFTFTSFTBDFT91SFTBDFTSFTBDFTSFTBDFTSFTBDFTSlet ring92SSSSSSSSSSSSS93BDCCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC94BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC95BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRClet ring96BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC97BDCCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC98BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC99BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRClet ringlet ring100BDRCSRCBDSRCBDRCSRCCCSSSSSS101BDCCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC102BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC103BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRClet ringlet ring104BDRCSRCBDSRCBDRCSRCCCSSSSSS105BDCCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC106BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRC107BDRCRCBDSRCRCBDRCSRCBDSRCBDRClet ring108BDRCSRCBDSRCBDRCSRCCCSSSSSS109BDCC110