You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
1Intro=774423456789Verse 1CC2BDKarxHxHSmaxHxHBDpoxHBDxHSlicexH10xHBDxHxHSxHBDrrestxHBDthisxHxHSmanxHa11xHBDhexHxHStalksxHxHBDinxHBDxHSmathxH12xHBDxHxHSxHBDbuxHBDlikexHaxHSfridgexHhezzes13xHBDhe'sxHxHSlikexHxHBDaxHBDxHSdexH14xHBDtunedxHxHSraxHBDxHBDdixHxHSoxH15xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH16xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH17CC2BDKarxHxHSmaxHxHBDpoxHBDxHSlicexH18xHBDxHxHSxHBDrrestxHBDthisxHxHSgirlxHa19xHBDherxHxHSHixHxHBDtlerxHBDxHShairxH20xHBDdoxHxHSxHBDmaxHBDmexHfeelxHSillxHisking21xHBDandxHxHSwexHxHBDhavexHBDxHScrashedxH22xHBDherxHxHSparxHBDxHBDtyxHxHSxH23xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH24xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH25ChorusCC2BDThisiswhatyouget2627Thisiswhatyouget2829Thisiswhatyouget30whenyoumesswithus31CC2BDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC32RCBDRCRCSRCBDRCBDRCRCSRC33Verse 2CC2BDKarxHxHSmaxHxHBDpoxHBDxHSlicexH34xHBDxHxHSxHBDgixHBDallxHIxHScanxHI'veven35xHBDIt'sxHxHSnotxHxHBDexHBDxHSnoughxH36xHBDxHxHSxHBDgixHBDallxHIxHScanxHI'veven37xHBDbutxHxHSwe'rexHxHBDstillxHBDxHSonxH38xHBDthexHxHSpayxHBDxHBDroxHxHSollxH39xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH40xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH41ChorusCC2BDThisiswhatyouget4243Thisiswhatyouget4445Thisiswhatyouget46whenyoumesswithus47CC2BD(CC1)(CC1)S(CC1)(CC1)BD(CC1)BD(CC1)S(CC1)48(CC1)BD(CC1)BD(CC1)SoHfHSSSSSLTLTFTFT49BridgeCC2BDxHForxHSaxHmixHBDnutexHBDxHStherexH50xHBDxHIxHSlostxHBDxHBDmyxHxHSselfxH51xHBDxHIxHSlostxHxHBDmyxHBDxHSsexH52xHBDexHxHSelfxHBDxHBDxHxHSoH53xHBDPhew,xHforxHSaxHmixHBDnutexHBDxHStherexH54xHBDxHIxHSlostxHBDxHBDmyxHxHSselfxH55xHBDxHIxHSlostxHxHBDmyxHBDxHSsexH56xHBDexHxHSelfxHBDxHBDxHxHSoH57xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH58xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH59xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH60xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSForoH61xHBDxHxHSaxHmixHBDnutexHBDxHStherexH62xHBDxHIxHSlostxHBDxHBDmyxHxHSselfxH63xHBDxHIxHSlostxHxHBDmyxHBDxHSsexH64xHBDexHxHSelfxHBDxHBDxHxHSoH65xHBDPhew,xHforxHSaxHmixHBDnutexHBDxHStherexH66xHBDxHIxHSlostxHBDxHBDmyxHxHSselfxH67xHBDxHIxHSlostxHxHBDmyxHBDxHSsexHe68exHBDelfxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH69xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH70xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH71xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH72xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH73xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH74xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSxH75xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH76xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHSoH77OutroxHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH78xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHS79xHBDxHxHSxHBDxHBDxHxHS80818283