1Intro=804423456(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)7(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)SFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFT8SFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFT9Main RiffCC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH10oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD11CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH12oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDSBDSBDSBDSBD13CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH14oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD15CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH16oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDoH17oHoHoHoHBDSBD18Verse 1CC1CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH19xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDxHSCC1BDBD20CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH21xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDxHSCC1BDBD22CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH23xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDxHSCC1BDBD24CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH25xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDBDxHSBDBDxHBDBD26CC1CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH27xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDxHSCC1BDBD28CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH29xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDxHSCC1BDBD30CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH31xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDxHSCC1BDBD32CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH33xHBDxHBDoHSoHBDoHSBDoHBDSoHBDBDoHSBD34Chorus 1CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH35oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD36CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH37oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDSBDSBDSBDSBD38CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH39oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD40CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH41oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDoH42oHoHoHoHBDSBD43Verse 2CC1BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH44xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSBDoHBD45CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH46xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSBDoHBD47CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH48xHBDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDxHSCC1BDBD49CC2BDxHBDoHSoHxHBDBDxHBDoHSoH50xHBDxHBDoHSoHxHxH51Chorus 2CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH52oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD53CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH54oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDSBDSBDSBDSBD55CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH56oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD57CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH58oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD59BridgeCC2BD(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)(S)(FT)SFTSFTSFTSFTSFTSFTSFTSFT60CC2BDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDSFTBDSSSSSSSSBD61CC2CC1BDRC1BDRC2SRC2RC2BDBDRC2BDRC2SRC262RC2BDRC2BDRC2SRC2RC2BDBDRC2BDCC1BDRC1SCC1BDCC2SBD63CC2CC1BDRC2BDRC2SRC2RC2BDBDRC2BDRC2SRC264RC2BDRC2BDRC2SRC2RC2BDBDRC2BDCC1BDRC1SCC1BDCC2SBD65SoloCC2CC1BDRC1BDRC2SRC2RC2BDBDRC2BDRC2SRC266RC2BDRC2BDRC2SRC2RC2BDBDRC2BDCC1BDRC1SCC1BDCC2SBD67CC2CC1BDRC2BDRC2SRC2RC2BDBDRC2BDRC2SRC268RC2BDRC2BDRC2SRC2RC2BDBDRC2BDCC1BDRC1SCC1BDCC2SBD69Chorus 3CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH70oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD71CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH72oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDSBDSBDSBDSBD73CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH74oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD75CC2CC1BDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDoHBDoHSoH76oHBDoHBDoHSoHBDBDoHBDBDCC2BDCC1SBDCC2CC1BD77CC2BDCC1SBDCC2CC1BD78