eBGDAE1Intro=78442345333333633333337333333833333339101112Pre Chorus202020202020202013XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23414XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35515XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23416XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXXC355XXX355XXX355XXX35517XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23418XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35519Chorus553442553205537752155322Verse 1XXXC355XXX355XXX355XXX355XXXG330XXX330XXX330XXX33023XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXD232XXX232XXX232XXX23224XXXC355XXX355XXX355XXX355XXXG330XXX330XXX330XXX33025XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXD232XXX232XXX232XXX23226XXXC355XXX355XXX355XXX355XXXG330XXX330XXX330XXX33027XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXD232XXX232XXX232XXX23228XXXC355XXX355XXX355XXX355XXXG330XXX330XXX330XXX33029XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXD232XXX232XXX232XXX23230Pre Chorus31323334XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23435XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35536XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23437XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXXC355XXX355XXX355XXX35538XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23439XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35540Chorus553442553415537754255343553442553445537754555346997997997997997997997997477757757757757757757757752448XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX2344449XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35550XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23451XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXXC355XXX355XXX355XXX35552XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23453XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35554553442553555537755655357553442553585537755955360XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX78961XXXA556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX55662XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX78963XXXA556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX55664XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX789XXX78965XXXA556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556XXX556669979979979979979979979976777577577577577577577577577577577577568XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23469XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35570XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23471XXXEm789XXX789XXX789XXX789XXXC355XXX355XXX355XXX35572XXXG330XXX330XXX330XXX330XXXBm234XXX234XXX234XXX23473XXXEm000XXX000XXX000XXX000XXXC355XXX355XXX355XXX35574553442553755537757655377553442553785537757955380