eBGDAE1Verse=135555353442555353355535345553XXXX7656XXXX654555553536555353755535385553XXXX7656XXXX65459Chorus8767XXXXXXXXXXXX8767XXXXXXXXXXXX87678767108767XXXXXXXXXXXX8767XXXXXXXXXXXX8767118767XXXXXXXXXXXX8767XXXXXXXXXXXX87678767128767XXXXXXXXXXXX8767XXXXXXXXXXXX876713Verse5553531455535315555353165553XXXX7656XXXX6545175553531855535319555353205553XXXX7656XXXX654521Chorus8767XXXXXXXXXXXX8767XXXXXXXXXXXX87678767228767XXXXXXXXXXXX8767XXXXXXXXXXXX8767238767XXXXXXXXXXXX8767XXXXXXXXXXXX87678767248767XXXXXXXXXXXX8767XXXXXXXXXXXX876725Solo2627282930313233Verse5553533455535335555353365553XXXX7656XXXX6545375553533855535339555353405553XXXX7656XXXX6545415553534255535343Outro4445464748495051Change tuning (R)