1=9584234let ring5CC2BDxHBDxHxHxHSxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHSxHxHxHlet ring6xHBDxHBDxHxHxHSxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHSxHoHxHlet ring7xHBDxHBDxHxHxHSxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHSxHoHxHlet ring8xHBDxHBDxHxHxHSxHxHxHCC2BDxHBDxHxHxHSxHxHxHlet ring9CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHlet ring101CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoHlet ring11fHBDfHBDfHSfHfHBDfHBDfHSfHCC2BDfHBDfHSfHfHSLTHFTLFTlet ring12CC2xHxHxHxHxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHBDxHBDxHxHlet ring13xHBDxHBDxHxHxHxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHxHBDBDCC2SxHlet ring14CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHlet ring15xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDHFTxHLTxHLTCC2SxHlet ring16CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHlet ringlet ringlet ring17xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSHFTHFTHFTHFToHLFTLFTCC2SxH3let ring18CC1CC1BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHlet ringlet ringlet ring19CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHxHxHxHxHxH20=60212223