1=9584234let ring5CC2BDxHBDxHxHxHSxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHSxHxHxHlet ring6xHBDxHBDxHxHxHSxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHSxHoHxHlet ring7xHBDxHBDxHxHxHSxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHSxHoHxHlet ring8xHBDxHBDxHxHxHSxHxHxHCC2BDxHBDxHxHxHSxHxHxHlet ring9CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHlet ring101CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSoHlet ring11fHBDfHBDfHSfHfHBDfHBDfHSfHCC2BDfHBDfHSfHfHSLTHFTLFTlet ring12CC2xHxHxHxHxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHBDxHBDxHxHlet ring13xHBDxHBDxHxHxHxHxHxHxHBDxHBDxHxHxHxHBDBDCC2SxHlet ring14CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHlet ring15xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHBDHFTxHLTxHLTCC2SxHlet ring16CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHlet ringlet ringlet ring17xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSHFTHFTHFTHFToHLFTLFTCC2SxH3let ring18CC1CC1BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHlet ringlet ringlet ring19CC2BDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxHxHBDxHxHxHxHxHxHxH20=60212223Add annotation1 Add annotationAdd annotation2 Add annotationAdd annotation3 Add annotationAdd annotation4 Add annotationAdd annotation5 Add annotationAdd annotation6 Add annotationAdd annotation7 Add annotationAdd annotation8 Add annotationAdd annotation9 Add annotationAdd annotation10 Add annotationAdd annotation11 Add annotationAdd annotation12 Add annotationAdd annotation13 Add annotationAdd annotation14 Add annotationAdd annotation15 Add annotationAdd annotation16 Add annotationAdd annotation17 Add annotationAdd annotation18 Add annotationAdd annotation19 Add annotationAdd annotation20 Add annotationAdd annotation21 Add annotationAdd annotation22 Add annotationAdd annotation23 Add annotation