1intro=1344423456789xHCCHFTBDxHSHFTxHCCSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxHS10xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHLFTBD11xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS12xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS13xHCCHFTBDxHSHFTxHSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxH14xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHLFTBD15xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxH16xHCCBDxHxHxHBDxHxHSBDSSxHSxH17VerseCCfHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH18fHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH19CCfHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH20fHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH21CCfHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH22fHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH23CCfHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH24fHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH25ChorusxHCCHFTBDxHSHFTxHCCSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxHS26xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHLFTBD27xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS28xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS29xHCCHFTBDxHSHFTxHSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxH30xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHLFTBD31xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS32xHCCBDxHxHxHBDxHxHSBDSSxHSxH33Break3435oH3637CCfHBDfHCCfHBDfHCCfHBDfHCCfHBDfH38CCfHBDfHCCfHBDfHCCfHBDfHCCfHBDfH39CCfHBDfHCCfHBDfHCCfHBDfHCCfHBDfH40CCfHBDfHCCfHBDfHCCfHBDfHCCfHBDfH41xHCCHFTBDxHSHFTxHCCSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxHS42xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHLFTBD43xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxH44xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxH45xHCCHFTBDxHSHFTxHCCSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxHS46xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHLFTBD47xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS48xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS49VerseCCfHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH50fHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH51CCfHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH52fHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH53CCfHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH54fHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH55CCfHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH56fHBDfHfHBDfHfHBDfHfHBDfH57ChorusxHCCHFTBDxHSHFTxHCCSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxHS58xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHLFTBD59xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS60xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS61xHCCHFTBDxHSHFTxHSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxH62xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHLFTBD63xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS64xHCCBDxHxHxHBDxHxHSBDSSxHSxH65OutroxHCCHFTBDxHSHFTxHCCSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxHS66xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHLFTBD67xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS68xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS69xHCCHFTBDxHSHFTxHSHFTxHBDxHLFTxHLFTxHLFTBDxH70xHxHSBDxHxHSBDLFTBDxHxHLFTBD71xHCCBDxHxHxHSBDxHxHSBDxHxHS72xHCCBDxHxHSxHSBDxHCCSBDxHCCSBD7374757677