1Read F5=170StxStxStxStx442Intro RiffCC1SSSSRCABDRCRCABDRCABDRCSRC3CC2RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC4CC1RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC5CC2ABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDoHS6CC1SSHMTHMToHABDRCRCABDRCABDRCSRC7CC2RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC8CC1RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC9CC2ABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDoHSABD10Solo 1CC1SSSSRCABDRCRCABDRCABDRCSRC11CC2RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC12CC1RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC13CC2ABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDoHS14Solo 2CC1SSHMTHMToHABDRCRCABDRCABDRCSRC15CC2RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC16CC1RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC17CC2ABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDoHS18Solo 3CC1SSHMTHMToHABDRCRCABDRCABDRCSRC19CC2RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC20CC1RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC21CC2ABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDoHS22Solo 4CC1SSHMTHMToHABDRCRCABDRCABDRCSRC23CC2RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC24CC1RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC25CC2ABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDoHS26Solo 5CC1SSHMTHMToHABDRCRCABDRCABDRCSRC27CC2RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC28CC1RCRCRCABDRCRCABDRCABDRCSRC29CC2ABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDRCABDABDoHS30SSHTHTSSHMTHMTSSLMTLMTSSLTLT31SSFTFTSSHTHTHMTHMTLMTLMTLTLTFTFT32LTBDFTABDFTBDLTABDFTBDLMTABDFTBDFTABDLMTBDLTABDLTBDHMTABDLTBDFTABDHTBDLMTABD33LTBDLTABDFTBDLMTABDFTBDCC1ABDFTBDLMTABDCC1BDHMTABDFTBDCC1ABD333334CC1BDCC1ABDCC1BDCC1ABDCC1BDCC1ABDCC1BDCC1ABD35CC1BDCC1ABDCC1BDCC2CC1ABDCC2CC1BDCC2CC1ABD3336BDABDCC2CC1BDABD37CC1SCC1S3338