1=85(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD842(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD(xH)LTFTBD(oH)LTFTBD3=1504CCBDCCBDCCESCCCCBDBDCCBDCCESCC5CCBDCCBDCCESCCCCBDBDCCBDCCESCC6CCBDCCBDCCESCCCCBDBDCCBDCCESCC7CCBDCCBDCCESCCCCBDBDCCBDCCESCC8xHBDxHBDxHESxHxHBDBDxHBDxHESoH9xHBDxHBDxHESxHxHBDBDxHBDxHESoH10xHBDxHBDxHESxHxHBDBDxHBDxHESoH11xHBDxHBDxHESxHxHBDBDxHBDxHESoH12BDASASASAS13CCBDCCBDCCESCCCCBDBDCCBDCCESCC14CCBDCCBDCCESCCCCBDBDCCBDCCESCC15CCBDCCBDCCESCCCCBDBDCCBDCCESCC16CCBDCCBDCCESCCCCBDBDCCBDCCESCC17CCBDCCBDCCESCCCCBDESESESESCC181CCBDCCBDCCESCCCCBDBDCCBDCCESCC192CCBDCCBDCCESCCCCBDESESESESCC20CC21ESFTHTLT22CC23ESLTMTFT24xHBDxHBDxHESoHxHBDESESESESCC