eBGDAE1intro=90442775377579676445P. M.6verse 110910710128675XXXXXX675775775XXXXXXP. M.9675XXXXXX675775775XXXXXX10Refrain 1751146512751346714Chorus 19129121591291216910129101217191291218291291219Intro 277576762077576762142223verse 210910241012P. M.P. M.25675XXXXXXXXX675775775XXXXXXXXXXXX26675XXXXXXXXX675775775XXXXXXXXXXXX27refrain 2422824229423024431Chorus 2912912329129123391012910123491291235Adlib9999XXXX36910123710107107107381579679392109757532403414243447647544576475446Ending912912479129124891012910124991291250912912519129125291012910125391291254679755679756677757679758679759679760Ritardando........................................=6067976176476276364Change tuning (R)