1=134BDHCBDBDHCBDHCHC442BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH3BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH4BDSCxHSxHxHBDxHxHSxHxH5BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH6BDSCxHSxHxHBDxHxHSxHxH7BDxHxHSxHxHBDxHxHHCSxHHCxHHC8BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH9BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH10BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH11BDxHxHSxHxHBDxHxHHCSxHHCxHHC12BDSCxHSxHxHBDxHxHSxHxH13BDxHxHSxHxHBDxHxHHCSxHHCxHHC14BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH15BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH16BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH17BDxHxHSxHoHBDoHSoH18BDSCxHSxHxHBDxHxHSxHxH19BDxHxHSxHxHBDxHxHHCSxHHCxHHC20BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH21BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH22BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH23BDxHxHSxHoHBDoHSoH24BDSBDS253xBDSBDS26BDSBDS27HMTHMTHMTHMTLMTLMTLMTLMT28BDSCxHSxHxHBDxHxHSxHxH29BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH30BDSCxHSxHxHBDxHxHSxHxH31BDxHxHSxHxHBDxHxHHCSxHHCxHHC32BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH33BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH34BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH35BDxHxHSxHxHBDxHxHHCSxHHCxHHC36BDSCxHSxHxHBDxHxHSxHxH37BDxHxHSxHxHBDxHxHHCSxHHCxHHC38BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH39BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH40BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH41BDxHxHSxHoHBDoHSoH42BDSCxHSxHxHBDxHxHSxHxH43BDxHxHSxHxHBDxHxHHCSxHHCxHHC44BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH45BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH46BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH47BDxHxHSxHoHBDoHSoH48BDSBDS493xBDSBDS50BDSBDS51BDSBDS52BDSCoHSxHoHBDxHoHSxHoH53BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHoH54BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHoH55BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHoH56BDxHoHSxHoHBDxHoHSxHoH57BDxHoHSxHHMTHMTBDHMTHMTLMTLMTSLMTLMTLMTLMT58BDCCoHSoHBDoHSoH59BDoHSoHBDoHSoH60BDoHSoHBDoHSoH61BDoHSoHBDoHSoH62BDoHSoHBDoHSoH63BDoHSoHBDoHSoH64BDoHSoHBDoHSoH654xBDoHSoHBDoHSoH66BDCCxHSxHxHBDxHxHSxHxH67BDxHxHSxHxHBDxHxHSxHxH68