You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1Intro=10010231023XXXXXX10231023XXXX102344210231023XXXXXX10231023XXXX1023312201220XXXXXX12201220XXXX1220412201220XXXXXX12201220XXXX1220523312331XXXX23312331XXX2331623312331XXXX23312331XXX23317330023330023XXXX330023330023XXX3300238330023330023XXXX330023Para Amarte ......330023XXX3300239Verse10231023XXXXXX10231023XXXX10231010231023XXXXXX10231023XXXX10231112201220XXXXXX12201220XXXX12201212201220XXXXXX12201220XXXX12201323312331XXXX23312331XXX23311423312331XXXX23312331XXX233115330023330023XXXX330023330023XXX33002316330023330023XXXX330023330023XXX3300231710231023XXXXXX10231023XXXX10231810231023XXXXXX10231023XXXX10231912201220XXXXXX12201220XXXX12202012201220XXXXXX12201220XXXX12202123312331XXXX23312331XXX23312223312331XXXX23312331XXX233123330023330023XXXX330023330023XXX33002324330023330023XXXX330023330023XXX33002325Pre Chorus12201220XXXXXXPor Que todo el tiempo.....12201220XXXX12202623312331XXXX23312331XXX23312710231023XXXXXX10231023XXXX102328330023330023XXXX330023330023XXX3300232912201220XXXXXX12201220XXXX12203023312331XXXX23312331XXX23313110231023XXXXXX10231023XXXX102332330023330023XXXX330023Y aprendi a quitarle…330023XXX330023…tiempo a los .........33Chorus10231023XXXXXX10231023XXXX10233410231023XXXXXX10231023XXXX10233512201220XXXXXX12201220XXXX12203612201220XXXXXX12201220XXXX12203723312331XXXX23312331XXX23313823312331XXXX23312331XXX233139330023330023XXXX330023330023XXX33002340330023330023XXXX330023330023XXX3300234110231023XXXXXX10231023XXXX10234210231023XXXXXX10231023XXXX10234312201220XXXXXX12201220XXXX12204412201220XXXXXX12201220XXXX12204523312331XXXX23312331XXX23314623312331XXXX23312331XXX233147330023330023XXXX330023330023XXX33002348330023330023XXXX330023330023XXX33002349Pre Chorus12201220XXXXXXPero Olvidastes una final instruccion.......12201220XXXX12205023312331XXXX23312331XXX23315110231023XXXXXX10231023XXXX102352330023330023XXXX330023330023XXX3300235312201220XXXXXX12201220XXXX12205423312331XXXX23312331XXX23315510231023XXXXXX10231023XXXX102356330023330023XXXX330023Y descubri lo que…330023XXX330023…significa una rosa....57Chorus10231023XXXXXX10231023XXXX10235810231023XXXXXX10231023XXXX10235912201220XXXXXX12201220XXXX12206012201220XXXXXX12201220XXXX12206123312331XXXX23312331XXX23316223312331XXXX23312331XXX233163330023330023XXXX330023330023XXX33002364330023330023XXXX330023330023XXX3300236510231023XXXXXX10231023XXXX10236610231023XXXXXX10231023XXXX10236712201220XXXXXX12201220XXXX12206812201220XXXXXX12201220XXXX12206923312331XXXX23312331XXX23317023312331XXXX23312331XXX233171330023330023XXXX330023330023XXX33002372330023330023XXXX330023330023XXX33002373Last Part10231023XXXXXX10231023XXXX10237410231023XXXXXX10231023XXXX10237512201220XXXXXX12201220XXXX12207612201220XXXXXX12201220XXXX12207723312331XXXX23312331XXX23317823312331XXXX23312331XXX233179330023330023XXXX330023330023XXX33002380330023330023XXXX330023330023XXX330023Change tuning (R)
Get Plus