1=178442Intro 1RCRCRCRCRCRC3RCRCRCRCRCRC4RCRCRCRCRCRC5SCRCSCRCRCRC6RCRCRCRCRCRC7RCHMTRCRCLMTRCRCRC8RCRCRCRCRCRC9RCxHxHRCRCxHRCoHRCRC10RCRCRCRCBDRCRCBD11RCRCRCRCRCRC12RCRCRCRCBDRCRCBD13RCRCRCRCRCRC14CCBDSCLTLT15SLTHFTSCBDSCBDSC16SCSBDBDSCSBDBDSCSBD17CCSSHFTBDSHFTSHFTBDSHFTSHFTBDS18Intro 2CCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC19RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC20RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC21RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC22RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC23RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC24RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC25RCBDRCBDRCSRCBDSCSLMTLMTLMTLMTLTLT26CCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC27RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC28RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC29RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC30RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC31RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC32SCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC33RCBDRCBDCCSRCRCBDRCBDCCS34SBDSSSSSSSSSSSSSSS35SBDSSSSSSSSSSSSSSS36Part ACCBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH37xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH38xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH39xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH40xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH41xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH42xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH43xHBDxHxHSxHxHBDxHBDoHS44SCBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH45xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH46xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH47xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH48xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH49xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH50xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH51xHBDxHxHSxHxHSCBDSCCBD52Part BCCBDSS53SBDSCCBD54CCBDSS55SBDSCCBD56CCBDSS57SBDSCCBD58BDSCSBDSCSBD59SSSLTHFTHFTLFTCCBD60Part CxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH61xHBDxHxHSxHxHBDxHBDxHSxH62xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH63xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH64xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH65xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH66xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH67xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDoHS68oHBDoHBDoHSoHoHBDoHBDoHSoH69oHBDoHBDoHSoHBDCCSLTLTLTLTLT70Part D (1)CCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC71RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC72RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC73RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC74RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC75RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC76RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC77RCBDRCRCSRCRCRCBDCCS78CCBDRCSRCRCRCBDRCSRC79RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC80RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC81RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC82RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC83RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC84RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC85RCBDRCBDRCSRCBDCCSSBDSSS86CCBDRCSRCRCRCBDRCSRC87RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC88RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC89RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC90RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC91RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC92RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC93RCBDRCRCSRCBDRCRCBDCCS94CCBDRCSRCRCRCBDRCSRC95RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC96RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC97RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC98RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC99RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC100CCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC101RCBDRCBDRCSRCBDCCSSBDSSS102Part ECCBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH103xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH104xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH105xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDoHS106CCBDBDxHSxHBDxHBDxHBDxHSxH107xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH108xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDxHSxH109xHBDxHBDxHSxHxHBDxHBDoHS110CCBDBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC111RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC112RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRCBD113RCRCBDRCSRCBDRCRCBDCCS114SLFTBDBDSLFTBDSLFTSLFTBD115BDSLFTBDSLFTSLFTBDSLFT34116SLFTBDBDSLFTBDSLFTSLFTBD44117BDSLFTBDSLFTSBDLMTLTHFT118Part FCCBDxHxHxHxHxHxH119xHxHxHxHxHxHxHxH120xHBDxHxHxHxHxHxHxH121xHxHxHxHxHxHxHxH122xHBDxHxHxHxHxHxHxH123xHxHxHxHxHxHxHxH124xHBDxHxHxHxHxHxHxHoH125CCBDCCBDCCBD126Part GBDSLFTBDLMTfHBD127fHLMTfHLTfHfHLFT128SCfHBDBDSCfHHMTHMTfHHMTHMTfHLMT129fHLMTLTLTfHLTLTfHHFTfHLFTLFT130SCfHBDBDSCfHSBDLMTLTHFT131HFTHFTHFTLFTLFTSCS132fHBDBDSCSBDSCSBD133CCSSSSHFTHFTLFTCCBD134BDRCSRCRCBDRCBDRCSBD135SCBDSBDSSSSBDSSSSBDSSS136Part D (2)CCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC137RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC138RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC139RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC140RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC141RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC142RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC143RCBDRCRCSRCRCRCBDCCS144CCBDRCSRCRCRCBDRCSRC145RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC146RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC147RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC148RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC149RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC150RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC151RCBDRCBDRCSRCCCSBDSBDSSS152CCBDRCSRCRCRCBDRCSRC153RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC154RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC155RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC156RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC157RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC158RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC159RCBDRCRCSRCBDRCRCBDCCS160CCBDRCSRCRCRCBDRCSRC161RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC162RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC163RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC164RCBDRCRCSRCRCRCBDRCSRC165RCBDRCRCSRCBDRCRCBDRCSRC166SCBDRCSRCRCRCBDRCSRC167RCBDBDCCSCCBDLTLTBDLTHFTHFT168Part HCCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC169RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC170RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC171RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC172RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC173RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC174RCBDRCRCSRCRCBDRCBDRCSRC175RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDSCS176CCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC177RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC178RCBDRCRCSRCRCBDRCBDSCS179CCBDBDCCSBDSSBDSSS180CCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC181RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC182RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC183RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC184RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC185RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC186RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC187RCBDRCBDSCSRCBDRCBDSCS188CCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC189RCBDRCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC190RCBDBDRCSRCBDBDCCS191CCBDSBDSSSSBDSSSSBDSSS192Part ICCBDRCSRCRCBDRCBDRCSRC193RCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBD194RCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBD195RCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBD196SCBDBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBD197RCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBD198RCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBD199RCBDRCBDCCSBDRCBDBDCCSBD200CCBDBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBD201RCBDRCBDRCSRCBDRCBDRCBDRCSRCBD202CCBDBDRCSRCBDRCBDRCBDCCSHMTHMT203rit...=89HMTBDHMTHMTHMTLMTBDLMTLMTLMTLTBDLTLTLTHFTBDHFTHFTHFT204CCBDSCBDCCSSC205CCBDSCBDCCSBDLFTBD206CCBDRC207RC