eBGDAE1uvod=1484423456789101112131. kiticaSum4lji0va4noè214je v4zra0ku,415pri4ha0ja4mož416pov2sod2is0kan.217Po4znam0nje4go218ve4mi0sli,419po4znam0v4sak420nje2gov2ko0rak.221Ne4vi0di,4ne,422ne0vi0di,423ne4vi0di4sen424ce2nad2se4boj,425Slo4vi0po4svo226jem4gre0hu,427zdaj4gre0šil0bom4jaz.42829refrenStran0glej0te030vsi!031To0je2mo332je2kla0nje.033Pe2sek2v o3èi034sem3do2bil.335Kri0mi2nal336je2zanj4le4-ek.337solo3839404142434445462. kiticaZa4prt0je4u va247kuum4s stra0hom,448pr4ve0zan4na449svoj2Sick2Men0tal.250In4hra0nim4ga251s strih4ni0nom,452na4ra0ne4da453jem2be2lo0sol.254Ne4vi0di,4ne,455ne0vi0di,456ne4vi0di4zdaj457je2brez2o4èi.458Za4vil0sem4jih259v èr4ni0no460po4da0ril0zve4rem.46162refrenStran0glej0te063vsi!064To0je2mo365je2kla0nje.066Pe2sek2v o3èi067sem3do2bil.368Kri0mi2nal369je2zanj4le4-ek.370Spr0va0nem0- krik0za071refren.1tem!072To0je2mo373je2kla0nje.074Ra2ne2mu3ra075razi0jo3pro2fil.376Kri0mi277nal3je2zanj4le4-ek.378=6079Stran0glej0te080intermezzovsi!081To0so2mo382je2san0je.083To0so2mo384je2san0je.085Ta0kri0mi286na3-al087so0le2mo388je2san0je,089so0le2mo390je2san0je.09192refren.2=148Stran2glej2te293vsi2-i0-i3-i2-i!094To3je0mo295je0kla3nje.296To3je0mo297je0kla3nje2-e.398Kri0mi2nal399je2zanj4le4ek.3100refren.3Spr0va0nem0- krik0za0101te2-e0-e3-e2-em!0102To0je2mo3103je2kla0nje.0104Kli2ni2ka3ma0105šèe0val3no2sti3106je0od2107do=323ns2le0še2-e3kraj2za0ko2-o0108sti.0109Tabber: Kriko (duhinsluh) 21.7.2004