1=804423456Verse7891011121314BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH15BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH16BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH17BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH18BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH19BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH20BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH21CCBDSSMTSMTSFTSFTS22ChorusCCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH23CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH24CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH25CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS26CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH27CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH28CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS29CCBD30VerseBDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH31BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH32BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH33BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH34BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH35BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH36BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH37CCBDSSMTSMTSFTSFTS38ChorusCCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH39CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH40CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH41CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS42CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH43CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH44CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS45CCBD4647Day 1BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH48BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH49Day 2BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH50BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH51BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH52BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH53Day 3BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH54BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH55BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH56Day 4BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH57BDxHxHSSxHxHBDxHBDxHBDSSxHxH58BDxHxHSSxHxHSSBDSBDSBDSBDS59Day 5CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH60CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH61Day 6CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH62CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS63Day 7CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH64Day 8CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH65Day 9CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS66Day 10SBDSSBDSSSSBDSSSSBDSSS67ChorusCCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH68CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH69CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH70CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS71CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH72CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH73CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS74CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH75CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH76CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH77CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS78CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHoH79CCBDoHSoHoHBDoHBDoHBDSoHSoH80CCBDoHSoHoHSSBDoHBDSoHBDSoHSoHS81CCBD82