You'll need a Plus subscription and a desktop browser to print this page
https://www.songsterr.com/a/wa/plus
eBGDAE1=77742Intro022322202223432022322202240223222022252022322202216022322202227202232220228022322202229202232220221100223222022211202232220221202232220222132022322202211402232220222152022322202216022322202221720223222022118192021220223222022223202232220222402232220222252022322202212627282930Interlude3132333402232220222352022322202236022322202223720223222022138Break2439404441Heavy Part 142434445E001220E001220XXXXXXXXXXXXA#13301XXXXXXC01023XXXXXXE001220XXXXXX46E001220E001220XXXXXXXXXXXXB24442XXXXXXG300023XXXXXXF#223442XXXXXX47E001220E001220XXXXXXXXXXXXB24442XXXXXXC0102348E001220E001220Beat on corpusXXXXXX49Heavy Part 2A7sus403000XXXXXXXXXXXXXXXXXX50G7100023XXXXXXXXXXXX51A7sus403000XXXXXXXXXXXXXXXXXX52G7100023XXXXXXXXXXXX5354555657Bridge=71022322202223458=7720223222022590223222022260202232220221610223222022262202232220226302232220222642022322202216502232220222662022322202267022322202226820223222022169OutroE001220E00122070E001220E00122071E001220E00122072E001220E00122073
Change tuning (R)
Get Plus