eBGDADlet ringlet ring1=784423455787875787878788let ringlet ring67X997X99XXX3X5575787875787878788let ringlet ring87X997X99XXX3X5595787875787878788let ringlet ring107X997X99XXX3X55115787875787878788let ringlet ring127X997X99XXX3X55135787875787878888let ringlet ring147X997X99XXX3X55155787875787878888let ringlet ring167X997X99XXX3X55175787875787877777let ringlet ring187X997X99XXX3X55195787875787877777207X997X99XXX3X5521Bridge22232425Verse2627282930313233Chorus3435363738394041Bridge42434445Verse 24647484950515253Chorus5455565758596061Interlude626364656667686970Intro.7172737X997X99XXX3X55let ringlet ring745787875787878888757X997X99XXX3X55let ringlet ring765787875787878888777X997X99XXX3X55let ringlet ring785787875787878888797X997X99XXX3X55let ringlet ring805787875787878888817X997X99XXX3X55let ringlet ring825787875787877777837X997X99XXX3X55let ringlet ring845787875787877777857X997X99XXX3X5586Outro.878889909192939495